Gå direkt till innehåll
Billigare uppvärmning och jämnare värme med smart styrning

Pressmeddelande -

Billigare uppvärmning och jämnare värme med smart styrning

I höstas inledde Öresundskraft och Lunds Energi pilotförsök för att se om villakunder kan spara pengar genom smartare styrning av sin eluppvärmning. Försöket visar att det går att sänka uppvärmningskostnaderna genom att "smartstyra" värmesystemet.

Tio frivilliga husägare har deltagit i försöket. Det bygger på en teknik som tar hänsyn till flera olika parametrar för att styra den vattenburna uppvärmningen; timpriset på el, förekomsten av tillskottsvärme i bostaden, SMHI:s väderprognos m.m.

En av slutsatserna är att den styrmodell som använts i testerna har en besparingspotential för värmekostnaden på 10-15%. Potentialen bedöms kunna nås genom att flytta värmeeffekt från dyra till billigare timmar, samtidigt som styrningen baseras på beräknad tillskottsvärme i bostaden och rådande väderprognos. Härigenom uppnås också en jämnare innetemperatur under dygnet. Styrmodellen medger även en optimering av värmepumpsdrift och en reduktion av värmen vid längre bortovaro. De sistnämnda funktionaliteterna har testats hos några av deltagarna.

– Vi fick under försöksperioden en påtagligt jämnare värme och som innebar en väsentligt ökad komfort, säger Lennart Johansson i Bjärred, som varit testperson i försöket.

– Eftersom prisskillnaderna på el under dygnets timmar har varit liten under försöksperioden, har denna del av försöken inte gett någon större besparing. Däremot har försöken med styrning baserat på tillskottsvärme och väderprognos varit framgångsrika. Förutom en besparing, har resultatet inneburit en generellt mycket jämnare värme, menar Magnus Sjövik, marknadschef för Lunds Energi.

– Resultaten från försöken är lovande eftersom flera av våra hypoteser är bekräftade och vi har fått värdefull information för framtiden. Nu skall vi gemensamt detaljstudera resultaten för att ta beslut om nästa steg, säger Bo Lindberg på Öresundskraft.

– Tekniken som försöken bygger på är mycket enklare och billigare än befintliga system på marknaden. Målsättningen för produktkonceptet är att återbetalningstiden för kundens och kraftbolagets investering skall komma att understiga ett år, förklarar Stefan Lindskoug, Esselcon som är innovatör och samarbetspartner.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bo Lindberg, Öresundskraft, tel. 070- 418 33 10, e-post bo.lindberg@oresundskraft.se

Magnus Sjövik, Lunds Energi, tel 076-768 29 86,e-post magnus.sjovik@lundsenergi.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 340 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige