Gå direkt till innehåll
Dubbel kraft till Utvälinge

Pressmeddelande -

Dubbel kraft till Utvälinge

Nybyggt, nedgrävt och förstärkt. Och nu också slutbesiktigat. Öresundskrafts modernisering av elnätet i Utvälinge, Tånga och Rögle är klar. Det är ett projekt som haft flera utmaningar.

Elnätskunderna i området har plågats av strömavbrott under lång tid. I ett brev till kunderna i maj 2014 redogjorde Öresundskraft för en lång rad avbrott. ”Vår el har sannerligen inte varit av god kvalitet” skrev nätchefen Håkan Rannestig som också berättade vad Öresundskraft tänkte göra åt problemen.

Och nu är det alltså klart. Sammanlagt åtta miljoner kronor har investerats för att trygga elförsörjningen i området.

  • Elnätet i Utvälinge har kopplats ihop med nätet i Ängelholm på två punkter med nya, nedgrävda kablar och nya nätstationer. Det betyder starkare inmatning och skydd mot fåglar och påkörning av stolpar.
  • I ytterligare två etapper har luftledningar genom skog ersatts av nedgrävda kablar och berörda nätstationer har bytts ut. Det betyder bättre säkerhet vid stormar och färre avbrott.

En av Öresundskrafts projektledare för arbetena är Jenny Östlund.

– Arbetena har gått bra men vi har inte saknat utmaningar. En var borrningen under Vege å med sitt strandskydd. Åns läge krävde djupa och långa borrningar som fick planeras noga med hänsyn till de 600 år gamla ekarna runt ån. Dom fick vi inte komma nära. Och i Utvälinge fanns ihåliga träd längs vägen som är skyddade för att de hyser en sällsynt hackspett, så där fick vi gå varligt fram.

– Sen finns ju alltid säkerhetsmässiga aspekter. Vid Vegeholms slott fick vi inte ha öppet schakt över helgerna när turisterna kommer. Vi fick också ta hänsyn till trafik och timmerbilar när vi skulle under korsningen vid slottet. Borrningen under järnvägen väster om Vegeholm fick planeras med tanke på tågen som går dygnet runt. Man får inte borra när tågen kommer så där hade vi vakter som hjälpte till.

– Grävningarna inne i skogen planerade vi tillsammans med markägaren, detta med hänsyn till pågående skogsarbeten. I dragningen mellan Kulltorp (Ängelholm) och Utvälinge planerade vi arbetet tillsammans med Sydvatten – vi samförlade vår kabel och deras vattenledningar.

– Men allt har gått bra. Tillsammans med markägaren har vi besiktigat de nya nätstationerna och all schakt där vi lagt kabel. Det som återstår nu är uppsnyggning av en vägkorsning i skogen och den här veckan river vi den gamla luftledningen. Markägaren är nöjd, säger Jenny Östlund.

En som också är nöjd är Håkan Rannestig.

– Jag är mycket glad och stolt över att kunna lova en tryggare elförsörjning till de boende i Utvälinge. Vi lovade under hösten att vi skulle vara klara med inkopplingen av de två nedgrävda ledningarna i februari - och nu är vi där. Det innebär att vi minskat riskerna för avbrott i området avsevärt.

– Båda dessa ledningar kan ensamma försörja hela området så vid eventuellt fel i ena ledningen kan vi mata med full effekt via den andra ledningen.

– Men vi nöjer oss inte med detta utan vi fortsätter att förstärka och förbättra våra nät. Bland annat förstärker vi inmatningen till Ängelholm. Det betyder tryggare försörjning inom hela nätområdet, inklusive Utvälinge, avslutar Håkan Rannestig.

Mer information:
Håkan Rannestig, nätchef, Öresundskraft, tel. 042-490 36 28.
Jenny Östlund, projektledare, Öresundskraft, tel. 042-490 30 18
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 400 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige