Gå direkt till innehåll
Filbornaverket klart i tid, på budget

Pressmeddelande -

Filbornaverket klart i tid, på budget

Idag invigs Filbornaverket, Europas modernaste, avfallseldade kraftvärmeverk. Därmed är Helsingborgs miljardprojekt klart i tid och på budget. Invigningen förrättas av energiminister Anna-Karin Hatt.

–Filbornaverket är så mycket mer än en anläggning som gör el och fjärrvärme av restavfall. Investeringen säkrar en kostnadseffektiv produktion och leverans till våra kunder under många år framåt. Den innebär en ökad kapacitet för elproduktion i elområde 4. Och i planerna på att bygga ut det regionala fjärrvärmenätet blir Filbornaverket en av nyckelresurserna.

Det säger en glädjestrålande  Anders Östlund, vd vid Öresundskraft.

Det är många som kan glädjas åt att projektet rotts i hamn utan fördyringar eller förseningar. Kommunfullmäktige i Helsingborg till exempel som för tre år sedan, den 24 februari 2010, gav klartecken till projektet. Och stadsbyggnadsnämnden som i april 2010 beviljade bygglov. Detta efter att ha konstaterat att ”anläggningen uppfyller kraven på estetik och harmoniserar med stads- och landskapsbilden samt med natur- och kulturvärdena på platsen”.

Glädjen är naturligtvis också stor hos de huvudleverantörer som upphandlades till projektet: NCC (mark- och byggarbeten), Babcock Wilcox Vølund A/S (panna), Alstom (rökgasrening semitorr del), Götaverken (rökgasrening våt del), MDT (turbin och generator), Rodoverken (ackumulator) samt Grontmij (huvudkonsult). Samtliga leverantörer har erfarenhet av liknande projekt, något som vägde tungt vid utvärderingen av anbuden.

Filbornaverket har haft en investeringsram på 1,85 miljarder kronor. När projektet nu räknas samman så står det klart att ramen håller.

–Det är naturligtvis många goda krafter som gör att ett projekt av den här storleken lyckas. Vår projektgrupp med Jesper Baaring vid rodret har styrt projektet rätt, från start till mål. De skötte upphandlingarna skickligt, det är en viktig förklaring till att budgeten hållits, säger Anders Östlund.

–Projektet har inte varit utan svårigheter. Jag tänker på de initiala grundvattenproblemen, den stränga kylan under 2010/2011 och strejken våren 2012. Här tror jag att samarbetsformerna och kommunikationen mellan alla parter varit avgörande för att hitta alternativa lösningar och komma vidare, menar Anders Östlund.

Arbetet med miljö, hälsa och säkerhet har stått högt på dagordningen under hela projektet. Till exempel så har både Öresundskraft och leverantörer haft personal som jobbat med säkerheten på byggplatsen. Men Jesper Baaring, Öresundskrafts projektchef, är inte ändå inte nöjd.

-Projektet har haft en allvarlig olycka, en handskada och det är en olycka för mycket. Och även om jag tycker att vi arbetat bra med riskbedömningar så skulle vi ha varit mer förutseende kring svårigheterna med byggaktiviteter parallellt med driften av verket.

–Å andra sidan kunde vi starta driften enligt den ursprungliga planen. Därmed kunde också provdrift och övertagande ske som planerat.

Prestandaproven har visat att Filbornaverket väl uppfyller avtalade prestanda vad gäller produktionen av fjärrvärme och el. Proven visar också att rökgasrening och vattenrening fungerar mycket bra, myndigheternas krav möts med god marginal. Därmed har Filbornaverket tunga processdelar, panna och rökgasrening, liksom byggnaden, övertagits av Öresundskraft.

Som vd för Öresundskraft har Anders Östlund följt projektet på nära håll sedan juni 2008 när det första utredningsarbetet startade. Och han tvekar inte när han ombeds att sammanfatta det nästan fem år långa arbetet.

–Vi har byggt Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk med en mycket hög verknings- och reningsgrad och vi har gjort det på tid och budget. Helsingborg har fått valuta för pengarna.

Mer information:
Anders Östlund, vd Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Lars-Inge Persson, chef Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-617 39 05
Peter Knutsson, styrelseordförande,Öresundskraft, tel. 070-815 79 61
Jesper Baaring, projektchef, Öresundskraft, tel. 070-490 39 79
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

 

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige