Gå direkt till innehåll
Schaktning för elkabel stoppad på Öresundskrafts område i Helsingborg. Bilden är från 2016, schaktningen och kabelarbetet blev klart under 2017.
Schaktning för elkabel stoppad på Öresundskrafts område i Helsingborg. Bilden är från 2016, schaktningen och kabelarbetet blev klart under 2017.

Pressmeddelande -

Förorenad jord kartlagd

Den föroreningar som förra året satte tillfälligt stopp för grävning på Öresundskrafts egen mark i Helsingborg har nu kartlagts. Kartläggningen och analysen, som utförts av Sweco, visar att föroreningarna finns i jorden och att de inte verkar sprida sig till luft, grundvatten eller ytvatten.

Det var i november förra året, i samband med grävning av ett elkabelschakt, som den förorenade jorden upptäcktes. Analysen av jorden bekräftar att föroreningarna har mycket gammalt ursprung. På Öresundskrafts område tillverkades gas- och tjärprodukter baserat på stenkol från slutet av 1800-talet fram till 1964.

Provtagning visar bland annat på fläckvis höga halter av polyaromatiska kolväten, PAH (från tjära, kol och koks) och förekomst av så kallat berlinerblått, en stabil cyanid/järn-förening, liksom cyanid i fri form på en mycket begränsad yta. Resultat- och analysrapporten har inlämnats till Miljöförvaltningen i Helsingborg.

– Några akuta insatser bedömer vi inte som nödvändigt. Till exempel så har vi gjort luftmätningar inomhus och inga gränsvärden överskrids för arbetsmiljön. I grundvattnet ser vi en viss påverkan men det är överlag låga halter, säger Cecilia Andersson, miljösamordnare vid Öresundskraft.

– Det som sticker ut är halterna av tjära i jord. De är så pass höga att om jorden schaktas så måste den sannolikt hanteras som farligt avfall.

– Vi kommer att förstärka det miljökontrollprogram vi redan har för området, till exempel genom ökad vattenprovtagning. Vi vill också förbereda anmälnings- och hanteringsrutiner för att underlätta när vi till exempel ska bygga på området. I samråd med Miljöförvaltningen gör vi också en egen prioriteringslista: vilka ombyggnads- eller expansionsplaner finns på området och i ljuset av det, vad ska saneras och när.

Mer information:
Cecilia Andersson, miljösamordnare, Öresundskraft, tel. 070-090 63 56
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige