Följ Öresundskraft

Förorenad jord kartlagd

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 14:00 CEST

Schaktning för elkabel stoppad på Öresundskrafts område i Helsingborg. Bilden är från 2016, schaktningen och kabelarbetet blev klart under 2017.

Den föroreningar som förra året satte tillfälligt stopp för grävning på Öresundskrafts egen mark i Helsingborg har nu kartlagts. Kartläggningen och analysen, som utförts av Sweco, visar att föroreningarna finns i jorden och att de inte verkar sprida sig till luft, grundvatten eller ytvatten.

Det var i november förra året, i samband med grävning av ett elkabelschakt, som den förorenade jorden upptäcktes. Analysen av jorden bekräftar att föroreningarna har mycket gammalt ursprung. På Öresundskrafts område tillverkades gas- och tjärprodukter baserat på stenkol från slutet av 1800-talet fram till 1964.

Provtagning visar bland annat på fläckvis höga halter av polyaromatiska kolväten, PAH (från tjära, kol och koks) och förekomst av så kallat berlinerblått, en stabil cyanid/järn-förening, liksom cyanid i fri form på en mycket begränsad yta. Resultat- och analysrapporten har inlämnats till Miljöförvaltningen i Helsingborg.

– Några akuta insatser bedömer vi inte som nödvändigt. Till exempel så har vi gjort luftmätningar inomhus och inga gränsvärden överskrids för arbetsmiljön. I grundvattnet ser vi en viss påverkan men det är överlag låga halter, säger Cecilia Andersson, miljösamordnare vid Öresundskraft.

– Det som sticker ut är halterna av tjära i jord. De är så pass höga att om jorden schaktas så måste den sannolikt hanteras som farligt avfall.

– Vi kommer att förstärka det miljökontrollprogram vi redan har för området, till exempel genom ökad vattenprovtagning. Vi vill också förbereda anmälnings- och hanteringsrutiner för att underlätta när vi till exempel ska bygga på området. I samråd med Miljöförvaltningen gör vi också en egen prioriteringslista: vilka ombyggnads- eller expansionsplaner finns på området och i ljuset av det, vad ska saneras och när.

Mer information:
Cecilia Andersson, miljösamordnare, Öresundskraft, tel. 070-090 63 56
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Bifogade filer

PDF-dokument