Följ Öresundskraft

Förorenad jord stoppar grävarbete

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 14:00 CET

Öresundskraft har upptäckt förorenad jord på sitt eget område vid Västra Sandgatan i Helsingborg. Föroreningarna, som sannolikt är mycket gamla, upptäcktes i samband med grävning av schakt för elkablar.

Den förorenade jorden upptäcktes under pågående schaktarbeten för en ny 11-kV elkabel. Kabeln dras från fördelningsstation Hållplatsen och ska passera Öresundskrafts område på Västra Sandgatan.

– Vi misstänker att föroreningarna härstammar från den tid då det tillverkades stadsgas på området. Vi stötte på missfärgad jord under gårdagen och stoppade då arbetet. Efter fortsatt, försiktig grävning idag och nya fynd har vi beslutat att tillsvidare stoppa grävarbetet på den aktuella platsen. Det berättar Cecilia Andersson, miljösamordnare på Öresundskraft.

– Vi har nu tagit jordprover för analys, under nästa vecka räknar vi med att få svar på vilka föroreningar det rör sig om. Vi har också anmält fyndet till miljöförvaltningen i Helsingborg.

Enligt Cecilia Andersson föreligger ingen omedelbar risk för vidare spridning i miljön. Det förorenade området har täckts med jordmassor för att minska exponeringen mot väder och vind.

Tillverkningen av gas vid dåvarande Helsingborgs gasverk har anor från slutet av 1800-talet. Tillverkningen baserades på kol och pågick fram till 1964. Gasverket tillverkade också tjär- och petroleumprodukter. Mot bakgrund av den tidigare tillverkningen finns sedan många år ett miljökontrollprogram för området.

Mer information:
Cecilia Andersson, Koncernsamordnare Miljö, Öresundskraft, tel. 070-090 63 56
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Bifogade filer

PDF-dokument