Gå direkt till innehåll
Frågor och svar om naturgas

Pressmeddelande -

Frågor och svar om naturgas

Det blev dramatiskt i förrgår kväll i Helsingborg då en naturgasledning skadades och gas läckte ut. Ett stort område spärrades av och flera stora nyhetsmedia rapporterade om händelsen. Men hur farlig är naturgas egentligen – och var det någon fara för de inblandade?

Läckan uppstod i samband med att stolpar för ett parkeringsräcke på Mejerigatan i Helsingborg skulle slås ned i marken. Ledningen, som består av tålig polyetylenplast, sprang läck när den träffades av stolpen. Vid läckaget uppstod ett kraftigt blåsljud. Personalen som utförde arbetet förstod då att man skadat en ledning och ringde SOS som tog emot samtalet kl. 16.41.
Cirka två timmar senare var ledningen avstängd och läckan identifierad. Reparationsarbete inleddes idag på morgonen och beräknas vara avslutat vid lunchtid idag onsdag. Under tiden har två kunder (idrottsföreningar) varit utan gas.

Kunde gasen ha exploderat vid avgrävningen?
Nej. En explosion uppstår i slutna utrymmen, till exempel i ett rum. Teoretiskt kan visserligen en brand uppstå om en gnista med tillräcklig energi bildas i anslutning till läckan. Men under de senaste 25 åren har Öresundskrafts gasledningar skadats vid ett 35-tal tillfällen och ingen gång har en brand uppstått.

Är gasen giftig?
Gasen i ledningen består av metan (naturgas och biogas). Den är inte giftig. Däremot innehåller den inget syre; skulle man vistas i ett rum med gas finns alltså risk för kvävning.

Flampunkten, det vill säga den temperatur som en värmekälla måste ha för att antända gasblandningen, ligger på 650 grader. Brännbarhetsområdet är cirka 5-15 procents gasinblandning i luft. Det betyder att en luft/gasblandning med mer än cirka 15 procents gasinnehåll inte brinner (den är för fet) och att en blandning med mindre än 5 procent gas inte heller brinner (den är för mager).

Kan det bli ett gasmoln som driver iväg?
Nej. För det första är den här gasen lättare än luft - den stiger alltså uppåt. För det andra krävs betydligt grövre ledningar med mycket högre tryck än vad som nu var fallet. Ledningen på Mejerigatan är drygt 12 centimeter i diameter med ett gastryck på 4 bar. Energin i den gas som läckte ut igår motsvarar en villas årsbehov.
Gasol, däremot, är lite knepigare: den är tyngre än luft och kan alltså bilda ”pölar” i sänkor eller fördjupningar. Öresundskraft har ingen gasol i sitt gasnät.

Hur kan man slå ner stolpar över en gasledning?
Den som vill gräva eller påla ska kontakta Öresundskraft för en så kallad utsättning. Det betyder att vi besöker byggplatsen och markerar (sätter ut) var ledningar löper i marken. Det gäller både el, gas, fjärrvärme och fiberkabel. En utsättning är gratis. Exakt vad som skett i det här fallet utreds.

Det låter dramatiskt med avspärrningar 500 meter från läckan. Var det nödvändigt?
Med facit i hand hade en mindre avspärrning varit tillräcklig. Men det är Räddningstjänstens bedömning på plats som gäller. Och innan alla fakta är kända är det bättre att ta det säkra före det osäkra!

Läs mer om gas på vår hemsida >>

Läs mer om grävanvisningar

 
Mer information:

Lars Göransson, chef gasdistribution, Öresundskraft, tel. 070-418 37 96
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige