Gå direkt till innehåll
Öresundskraft avslöjar grävsyndare

Pressmeddelande -

Öresundskraft avslöjar grävsyndare

Med start i september 2011 kommer Öresundskraft att bli tydligare med vad – och vem – som orsakar avbrott på företagets el- och gasnät. ”Våra kunder har rätt att få tydligare information om felorsakerna” säger Öresundskraft.

Under en längre tid har Öresundskraft noterat ett ökat antal grävskador på el-, gas- och stadsnätet. Trängseln av kablar och rör i stadsbebyggd mark ökar och det händer allt oftare att ledningar grävs av eller skadas vid byggen och markarbeten. Exempel är gasläckan på Väla och det större strömavbrottet på Stattena-området i Helsingborg i maj 2011.

– Huvuddelen av avbrotten har naturliga orsaker, till exempel åsknedslag, storm eller isbildning på ledningar. Och ibland går utrustning sönder av andra orsaker med avbrott som följd, säger Patrick Ekman, chef, affärsområde Nät på Öresundskraft.

– Att våra kunder blir strömlösa på grund av avgrävda kablar ska dock inte behöva ske. Vid begäran gör vi en ledningsvisning där vi kostnadsfritt besöker byggplatsen och markerar var våra ledningar finns. Det finns ingen anledning att chansa när man ska gräva eller slå ner stolpar, säger Ekman.

I ett brev till entreprenörer i Helsingborg med omnejd skärper nu Öresundskraft tonen. ”Vid avbrott som en följd av uppenbar oaktsamhet vid grävarbeten kommer vi från och med september 2011 att öppet kommunicera såväl avbrottsorsak som namn på ansvarig entreprenör”.

–Vi ska också bli tydligare när det gäller avbrott som faller på oss själva och bättre beskriva de fel som uppstår. Våra kunder har rätt att få tydligare information om felorsakerna, avslutar Patrick Ekman.


Mer information:
Patrick Ekman, chef affärsområde Nät, Öresundskraft, tel 070-418 35 63
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35
Mer information om ledningsvisning: ”Kontakta oss först och gräv sedan

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige