Följ Öresundskraft

Här laddas Helsingborgs elnät med nya muskler

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2016 08:20 CEST

En ny transformator anländer till fördelningsstation Hållplatsen i Helsingborg.

Första veckan i september anlände två stycken, 60 ton tunga transformatorer till Öresundskraft i Helsingborg. Transformatorerna har en nyckelroll i moderniseringen av stadens elnät.

Transformatorerna och kringutrustning har levererats av Kolektor Etra i slovenska Ljubljana. Fyra långtradare krävdes för den 150 mil långa transporten till Helsingborg.

– De installeras nu på Hållplatsens fördelningsstation. När allt är klart kommer den nya stationen att ersätta tre gamla fördelningsstationer som därmed kan rivas. Det berättar Håkan Rannestig, elnätschef på Öresundskraft.

– Syftet är att ge helsingborgarna en tryggare och effektivare elförsörjning. Hållplatsen är den sista etappen i vår modernisering av elnätet i centrala Helsingborg. Vi höjer mellanspänningsnätet från 6 kilovolt till 11 kilovolt och kan därmed slopa en transformering. Allt detta ger ett robustare elnät med mindre överföringsförluster.

– Hela investeringen i fördelningsstation Hållplatsen uppgår till närmare 90 miljoner kronor. Det är en del av de investeringar på runt 130 miljoner kronor som vi gör årligen i elnäten, säger Håkan Rannestig.

Fördelningsstationen börjar driftsättas under hösten 2016. I februari 2017 ska alla arbeten vara avslutade; entreprenör är Linjemontage i Grästorp AB. Under hösten 2017 ska delar av den nuvarande fördelningsstationen vid Triangeln i Helsingborg rivas och ge plats för bostäder.

De nya transformatorerna har en märkeffekt på 40 MVA (megavoltampere). Det motsvarar effektbehovet för cirka 20000 lägenheter.

Mer information:
Håkan Rannestig, elnätschef, Öresundskraft, tel. 070-000 35 18
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35.

Öresundskraft. Vi ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument