Gå direkt till innehåll
Höjning av elnätspriset blir mindre än väntat

Pressmeddelande -

Höjning av elnätspriset blir mindre än väntat

Svenska Kraftnät har beslutat att införa ett kostnadstak för 2023. Det innebär att nästa års höjning av nätavgiften för Öresundskrafts elnätskunder i nordvästra Skåne inte blir lika stor som tidigare aviserats.

– Svenska kraftnät har lyssnat på våra kunder, energibolagen i södra Sverige samt branschorganisationen som påvisat de allvarliga konsekvenser som skulle uppstå för våra kunder på grund av den tidigare aviserade höjningen. Vi är väldigt glada över att arbetet gett resultat, säger Dan Lilja, affärsområdeschef Distribution, Öresundskraft.

Kostnadstaket innebär att Öresundskraft som lokalnätsägare får lägre kostnader och därmed blir höjningen av nätavgiften inte lika hög som tidigare kommunicerats.

–Exakt vad avgiften hamnar på för våra olika kundkategorier varierar. På vår hemsida finns de nya avgifterna publicerade. Med införandet av kostnadstaket är den genomsnittliga kostnadsökningen 16 procent men med stora variationer. Höjningarna är fortfarande allvarliga men lägre och det blir stabilare avgifter än tidigare besked, säger Dan Lilja.

–Sammanfattningsvis en klar förbättring för elnätsavgifterna inför 2023, men grundproblematiken kvarstår, höga priser på elmarknaden. Elpriset i SE4 är fortsatt ostabilt och vi kommer förmodligen att se historiskt höga elpriser i vinter. Långsiktiga lösningar måste trots dessa nödåtgärder på plats, avslutar Dan Lilja.

Mer information:
Dan Lilja, chef affärsområde Distribution, Öresundskraft, tel. 070-000 36 09
Anders Lundblad, kommunikationschef, Öresundskraft, tel. 070-000 36 44

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se"

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige