Gå direkt till innehåll
Ännu en gång höjs elnätsavgiften som en följd av ökade elkostnader. "En kalldusch både för oss och våra kunder" säger Öresundskrafts vd Anders Östlund. Foto: Öresundskraft
Ännu en gång höjs elnätsavgiften som en följd av ökade elkostnader. "En kalldusch både för oss och våra kunder" säger Öresundskrafts vd Anders Östlund. Foto: Öresundskraft

Pressmeddelande -

Höjda elnätsavgifter 2023 för Öresundskrafts kunder

Regionnätsägaren Eon aviserar kraftiga prishöjningar av elnätsavgifterna 2023. Bakom höjningarna ligger Svenska Kraftnäts ökade kostnader för elnätförluster i stamnätet. Följden blir att Öresundskrafts elnätsavgift höjs kraftigt från och med 1/1 2023. Prisförändringarna kommer att slå olika för olika kunder och priset kommer att justeras flera gånger under året, troligtvis både uppåt och nedåt.

Nätförluster är de förluster som alltid uppstår vid överföring av el. Nätföretagen måste därför köpa in mer el än vad som efterfrågats för att säkerställa att rätt mängd levereras till kunderna. När marknadspriset på el stiger så ökar förlustkostnaderna.

Svenska Kraftnäts och därmed Eon:s prissättning inför 2023 har en direkt koppling till marknadspriset på el. Det innebär att elnätsavgiften mer än tidigare kommer att följa prisutvecklingen på elmarknaden.

Det leder till att elnätsavgiften för Öresundskrafts kunder kommer att justeras flera gånger under året och att det kan bli både höjningar och sänkningar. Baserat på nuvarande prognoser för elmarknadspriset så innebär det en genomsnittlig prishöjning på 43 procent från och med årsskiftet.

Exakt hur elmarknadspriset och därmed elnätsavgiften kommer att utvecklas går inte att förutsäga. Öresundskraft kommer därför kontinuerligt att uppdatera om utvecklingen på hemsida och via månadsutskick.

- Det här kommer som en kalldusch, såväl för oss som för våra kunder, inte minst med tanke på att elnätspriset höjdes för några månader sedan. Det säger Anders Östlund, vd och koncernchef på Öresundskraft.

- Vi är oerhört bekymrade över hur det här kommer att slå mot företagskunder och privatkunder. Vi arbetar med all kraft för att hitta lösningar och driver frågan tillsammans med Effektkommissionen och vår branschorganisation Energiföretagen. Lösningar måste på plats och det är bråttom, avslutar Anders Östlund.

Mer information:
Dan Lilja, chef Affärsområde Distribution, Öresundskraft, tel. 070-000 36 09
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se"

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige