Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lunds Energikoncernen och Öresundskraft bildar gemensamt mätbolag

Öresundskraft och Lunds Energikoncernen slår ihop sina mätverksamheter inom el, fjärrvärme och gas, till ett samägt mätbolag. Med sammanslagningen skapas bättre förutsättningar att möta högre krav från myndigheter och kunder, samtidigt som skalfördelar uppnås.

Den personal som idag arbetar med mätverksamhet i respektive företag, totalt cirka 35 personer, kommer att erbjudas anställning i det nya, samägda mätbolaget. Bolaget kommer att placeras i Helsingborg och skall starta den 1 juli 2012. Rekrytering av VD har inletts.

–Det finns flera starka skäl till att slå ihop mätverksamheterna, säger Patrick Ekman, chef för Affärsområde Nät vid Öresundskraft.

–I grunden är våra respektive mätverksamheter lika stora, vi erbjuder samma nyttigheter i form av el, fjärrvärme och gas och har samma datasystem i botten. Därtill möter vi samma myndighets- och kundkrav och har samma behov av utveckling framåt. Det gäller bland annat frågor som ärendehantering mot fältverksamhet, en nordisk slutkundsmarknad, timmätning och att kunna hantera årliga regelförändringar. Det är billigare att utveckla i ett system istället för två.

Anders Möller, chef för Affärsområde Nät, vid Lunds Energikoncernen, säger i en kommentar:

–Ett fristående bolag med mätning och datainsamling som kärnverksamhet och med marknads- och kundfokus, kan expandera med mer specialiserade och kvalificerade tjänster. Det gör det också lättare att rekrytera rätt personal. Dessutom är tidpunkten rätt. Med det här ligger vi i pole-position för att erbjuda andra energiföretag kvalificerade mättjänster och det ger oss goda tillväxtmöjligheter.

Fotnot: Med mätverksamhet avses bland annat insamling av mätvärden från el-, gas- och fjärrvärmemätare, sammanställning av data för faktureringsändamål och för avräkning gentemot elhandelsbolag som levererar el i nät man inte själv äger. Informationen används också för avräkning gentemot Svenska Kraftnät.

För ytterligare information
Patrick Ekman, chef affärsområde Nät, Öresundskraft AB, tel 070-418 35 63
Anders Möller, chef för affärsområde Nät, Lunds Energikoncernen AB, 070-221 69 13

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. www.oresundskraft.se.

Lunds Energikoncernen  AB (publ) ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun. Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Läs mer på www.lundsenergikoncernen.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige