Gå direkt till innehåll
Mörrumsån får nya öringar

Pressmeddelande -

Mörrumsån får nya öringar

Öresundskraft och Sveaskog sätter gemensamt ut 3 000 öringungar i Mörrumsån. Utsättningen kompenserar för den fisk som kan ha dött i samband med dammarbetet den 17 augusti och sker trots att skuldfrågan ännu inte är utredd. ”En bra åtgärd för det  framtida fisket” säger Sveaskogs Percy Assarson vid Mörrums Kronolaxfiske.

Det var den 17 augusti som död fisk upptäcktes i den gamla åfåra som löper parallellt med intagskanalen till ”Fridafors Nedre”, ett av Öresundskrafts två kraftverk i Mörrumsån. Öresundskrafts personal på platsen uppskattade mängden döda fiskar till 100-200 stycken i storlekar mellan 5 och10 centimeterpå en sträcka av cirka400 meter.

I sin redogörelse den 5 september uppskattar länsstyrelsen i Kronobergs län antalet döda fiskar till 1000 stycken, främst öring och mört. Ärendet har polisanmälts och handhas av åklagare Jan-Olof Andersson i Jönköping som ännu inte fattat beslut om förundersökning. Trots att frågan om eventuellt lagbrott inte är avgjord, sätter Öresundskraft och Mörrums Kronolaxfiske ut tre tusen 1-somriga öringungar i en gemensamt bekostad utsättning.

-Genom vår frivilliga vattentappning vid Fridafors Nedre har vi bidragit till att skapa en av Mörrumsåns bästa uppväxtlokaler för öring. Nu vi vill göra rätt för oss och kompensera för den skada som kan ha uppstått. Det säger Lars-Inge Persson, chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.

-Vi bidrar till utsättningen därför att den gynnar det framtida fisket längre ner i ån och även om vi inte har del i det inträffade kommer vi att ställa upp med 1500 havsöringsungar för att få hela området besatt, säger Percy Assarson vid Sveaskog och Mörrums Kronolaxfiske..

Utsättningen sker vid Fridafors Nedre kraftstation onsdagen den 28/9, kl. 14.00. (Gamla åfåran; tillträde från fritidscentrets fotbollsplan).

Mer information:
Lars-Inge Persson, chef Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, tel. 070-418 34 35
Percy Assarson, chef, Mörrums Kronolaxfiske, tel 070-349 22 38

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige