Gå direkt till innehåll
Ny miljövärdering visar fördel fjärrvärme

Pressmeddelande -

Ny miljövärdering visar fördel fjärrvärme

Fjärrvärmebranschen och bostadsorganisationerna har enats om hur miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmda fastigheter ska beräknas. Siffrorna visar att fjärrvärmen i Helsingborg förbrukar hälften så mycket naturresurser som värmepumpar.

Bostadsorganisationerna och fjärrvärmebranschen har för första gången tagit fram en enhetlig metod för miljövärdering av fjärrvärme. Metoden hjälper fastighetsägare och boende att ta reda på sin miljöpåverkan. Bakom arbetet står Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO samt Svensk Fjärrvärme.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: resursanvändning (primärenergifaktor)*, mängden koldioxidutsläpp i hela produktionskedjan samt andelen fossila bränslen. Olika fjärrvärmeföretag kan nu jämföras med varandra men det intressanta för kunderna är att jämföra fjärrvärme med andra uppvärmningsformer. Det menar Patrik Hermansson, chef för Energilösningar vid Öresundskraft.

- Tack vare att fjärrvärme använder resurser som annars gått till spillo, till exempel överskottsvärme från industrin, avfall och spill från skogen, har fjärrvärme en primärenergifaktor på 0,3. Den är alltså mycket resurssnål jämfört med till exempel en bergvärmepump på 0,6. Siffrorna visar också att Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller effektivt användande av energiresurser för uppvärmning.

-Det är dags att flytta fokus från enbart CO2 till att inkludera hushållandet av jordens resurser för produktion av energi. Fjärrvärme är därför idag det överlägset mest uthålliga uppvärmningsalternativet.

* Primärenergibegreppet används för att värdera energiflödet i hela kedjan från kol, olja, vattenkraft och träden i skogen till energi hos kund. Ju lägre siffra, desto effektivare system och lägre uttag av jordens knappa resurser. När man använder energi som annars skulle gå förlorad och som inte använder primära energiresurser, tex. energi ur avfall, industriell spillvärme och restprodukter från skogsindustrin, räcker resurserna längre.


För ytterligare information:

Anders Östlund, vd Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Patrik Hermansson, chef Energilösningar, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige