Gå direkt till innehåll
Öresundskrafts bokslut 2014: Ett bra år, trots omständigheterna

Pressmeddelande -

Öresundskrafts bokslut 2014: Ett bra år, trots omständigheterna

Med ett resultat på 301 Mkr efter finansnetto kunde Öresundskraft redovisa ett starkt 2014 när bokslutet presenterades vid gårdagens årsstämma. Samtidigt ökade kundnöjdheten för det fjärde året i rad. Koncernbidraget till Helsingborgs stad uppgick till 56 Mkr

Resultatet är visserligen 26 miljoner kronor mindre än föregående år men ett styrkebesked efter en mild vinter med minskad efterfrågan på fjärrvärme och låga elpriser, enligt vd Anders Östlund.

– Den milda vintern gjorde att vår totala försäljning minskade från cirka 2,8 miljarder kronor till cirka 2,5 miljarder. Att vi trots det lyckades med ett så pass bra resultat är ett styrkebesked, sade Anders Östlund när bokslutet presenterades på Öresundskrafts årsstämma igår.

– Vi har en bra och stabil basverksamhet. Våra anläggningar och nät underhålls för runt 200 miljoner kronor årligen. Det ger ett stabilt och pålitligt produktions- och distributionssystem. Det finns också en kostnadsmedvetenhet i organisationen, en omsorg om pengar som naturligtvis är nödvändig för ett bra resultat.

Årsstämman förelades årsredovisningen och miljöredovisningen för år 2014. Anders Östlund inledde med att konstatera att Öresundskraft levt upp till ägardirektiven avseende soliditet (41,4 %), avkastning på eget kapital (11,9 %) samt att elnätstariffer och fjärrvärmetariffer ligger under riksgenomsnitten, även det enligt ägardirektivet.

Bland årets höjdpunkter nämnde Anders Östlund kundnöjdheten som mäts enligt Svensk Kvalitetsindex, SKI. Under 2014 ökade Öresundskrafts index för alla verksamheter med 3,3 enheter till 71,4, en snabbare förbättringstakt än energibranschen i övrigt. En annan framgång under 2014 var satsningen på villafiber med en 32-procentig kundtillväxt under året och rekordstort kundintresse inför 2015.

Anders Östlund presenterade också mer detaljer i samarbetet med den danska elbilsspecialisten CLEVER. Via en svensk motsvarighet, CLEVER Sverige AB, skapas en ledande, svensk aktör för elbilsladdning och tillhörande tjänster i syfte att göra det lätt att köra elbil. Han lyfte också fram fjärrvärmesamarbetet med Kemira som varit värdefullt för båda parter och som inneburit stora miljöfördelar. Samarbetet med NSR om solcellsparken Solar Park Helsingborg, liksom samarbetet med Landskrona Energi och Kraftringen för att koppla samman fjärrvärmenäten, är två andra exempel på samverkan med positiva ekonomiska och miljömässiga resultat som följd.

Nettoomsättningen uppgick till 2 503 Mkr (2 827), en minskning med 324 Mkr eller cirka 11 procent. Den totalt sålda energivolymen uppgick till 3399 GWh (3831). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 289 Mkr (281) i såväl nät- som produktionsverksamheten.

– Det finns naturligtvis en ekonomisk dimension i de utmaningar vi står inför, sade Anders Östlund. Våra basverksamheter ska underhållas och ständigt effektiviseras medan vi måste expandera och växa på andra områden, till exempel el- och gashandel. Samtidigt ska vi börja bygga morgondagens affärer: bredband, förnybar energi och elbilsladdning är sådana områden.

Öresundskrafts ordförande Gustaf Wiklund är nöjd med bolagets resultat både ekonomiskt och miljömässigt.

– Starka energiföretag i kommunal ägo kan och ska vara verktyg i omställningen till ett hållbart energisystem. Öresundskraft har visat vägen på flera områden, jag tänker till exempel på kallgasmacken för tunga lastbilar, satsningen på elbilsladdning och elbilspoolen i Helsingborg, liksom fjärrvärme med återvunnen energi. Öresundskrafts starka ekonomiska ställning och tydliga vision med fokus på ett hållbart energisystem är grundstenar i det fortsatta arbetet.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Gustaf Wiklund, ordförande, Öresundskraft, 070-147 39 63

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 400 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige