Gå direkt till innehåll
Öresundskraft redovisar starkt 2013

Pressmeddelande -

Öresundskraft redovisar starkt 2013

Öresundskraft redovisade ännu ett starkt år när bokslutet för 2013  presenterades vid gårdagens årsstämma. Resultatet efter finansnetto ökade till 328 Mkr, jämfört med 317 Mkr föregående år. Gynnsamma väderförhållanden, ett fokuserat arbete med driftoptimering och höjd produktivitet bidrog till det goda resultatet. Kundnöjdheten enligt SKI ökade för samtliga mätta kundgrupper. Koncernbidraget till Helsingborgs stad uppgick till 137 Mkr.

– Med årets resultat befäster vi den ekonomiska styrka ett modernt energibolag behöver ha. Det möjliggör en fortsatt offensiv utveckling till gagn för våra kunder, ägare och samhället i stort. Vi har musklerna att fortsätta resan mot en hållbar energianvändning, kommenterade vd Anders Östlund.

– Jag är dock mest nöjd med att kunderna blir nöjdare med Öresundskraft år för år. 2013 ökade  kundnöjdheten mer än för övriga branschen. Många och riktigt nöjda kunder är det bästa beviset på att vi är ett företag att räkna med.

På stämman offentliggjordes årsredovisningen för 2013, tillsammans med en vidareutvecklad
miljöredovisning. Bland årets höjdpunkter nämns bland annat invigningen av Filbornaverket och den fortsatta utbyggnaden av villafiber i Helsingborg. Beslutet under året om en ny kallgasmack, invigningen av snabbladdare och arbetet för en gasterminal för fartyg är viktiga steg i arbetet för fossilfria transporter. Miljöredovisningen beskriver bland annat att alla privata elkunder sedan 2013 får el från förnybara energikällor. Miljövärdena för fjärrvärme visar att hela 93 procent av fjärrvärmen i Helsingborg och 96 procent i Ängelholm, bestod av återvunnen energi, medan andelen fossilt bränsle i produktionen uppgick till 0,4 procent respektive 1 procent.

Stormarna Simone och Sven gjorde att avbrotten i Öresundskrafts elnät ökade från 13,9 minuter till 21,9 minuter i genomsnitt. Trots detta tillhör Öresundskrafts elnät de leveranssäkraste i landet där avbrottstiden i snitt uppgick till 75 minuter. Investeringarna i elnätet uppgick under året till 87 miljoner kronor.

 Årets resultat innebär att Öresundskraft uppfyller ägarens direktiv vad avser avkastning på justerat eget kapital om minst 10 procent (14,2). Öresundskraft uppfyller även soliditetsmålet om 20 procent (37,4). Enligt Nils Holgersson-undersökningen om elnäts- och fjärrvärmekostnader i Sverige 2013 uppfyller Öresundskraft även direktivet att elnäts- och fjärrvärmetarifferna ska understiga riksgenomsnittet.

– Det goda resultatet, tillsammans med vår strategiska inriktning, innebär att vi handfast och konkret bidrar till Helsingborgs vision om den balanserade staden.

Anders Östlund redovisade Öresundskrafts nya, strategiska karta. Den stakar ut företagsstrategin för de närmaste åren med målet att växa med fortsatt lönsamhet.

– Öresundskrafts framtid hänger ihop med vår tids viktigaste frågor; om vår gemensamma miljö, om vårt klimat och vårt sätt att använda jordens resurser. Vår vision ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen” rymmer svaren på dessa frågor. På affärsmässigt sunda principer kan vi både påverka och påskynda utvecklingen.

 Anders Östlund underströk vikten av att kunna möta framtida utmaningar med en stark och positiv företagskultur.

– En av våra interna ledstjärnor är ständiga förbättringar. Vi har verktyg, arbetsmetoder och utbildade förbättringsledare som coachar vid målstyrningsmöten för att göra medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet. Vi arbetar också med Högpresterande team, HPT, för att successivt förflytta grupper och avdelningar till högre nivåer av samarbete och effektivitet.

– Jag vill passa på och tacka all personal för ett framgångsrikt 2013.

Öresundskrafts ordförande Peter Knutsson är mycket nöjd med bolagets resultat både ekonomiskt och miljömässigt.

– Jag tror dock att framtiden blir än mer utmanande, både i kommersiella och tekniska termer, inte minst vad gäller miljökrav. Mer förnybar energi i form av sol och vind ställer krav på smartare elnät. Tillsammans med ökad konkurrens, begränsade tillväxtmöjligheter på traditionella marknader och nya myndighetskrav är framtiden komplex och utmanande. Öresundskrafts starka, ekonomiska ställning och fokus på ett hållbart energisystem är grundstenar för fortsatt tillväxt.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Peter Knutsson, styrelseordförande, tel. 070-815 79 61.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige