Gå direkt till innehåll
Prisavtal banar väg för fjärrvärme

Pressmeddelande -

Prisavtal banar väg för fjärrvärme

Öresundskraft och Villaägarna i Helsingborg är överens om hur priset på fjärrvärme ska sättas. Överenskommelsen, som ska ge stabila priser och bättre insyn i hur priset sätts, är den första i sitt slag och kan bli vägledande för 270.000 villor i hela landet.

Företrädare för Villaägarna i Helsingborg och Öresundskraft har mötts flera gånger sedan i våras för att enas om hur priset på fjärrvärme ska sättas. Initiativet, som togs av företaget, välkomnades av Villaägarna.

– En öppen dialog om hur priset på fjärrvärme skapas inger förtroende och motverkar oplanerade prishöjningar. Det säger Kenneth Lantz, ordförande för Villaägarna i Helsingborg. Han tillägger:

– Villaägarna i Helsingborg är noga med att priset på fjärrvärme ska baseras på redovisade underlag och det upplever jag att vi fått. Vi ska träffa Öresundskraft regelbundet för att utbyta information och bevaka prissättningen. Insyn och öppenhet skapar trovärdighet, det är viktigt för alla villaägare.

Dialogen har resulterat i en treårig utfästelse. För 2014 höjs priset med 0,8 procent, för 2015 med högst 2,5 procent. För 2016 finns en indikation på mellan 2 och 4 procent. Överenskommelsen omfattar 8.000 villor i Helsingborg.

–I dialogen lägger vi korten på bordet vad gäller kostnader för produktion och underhåll, våra bedömningar om bränslepriser med mera. Det säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft och ordförande för Svensk Fjärrvärme.

–Fjärrvärmen anses allmänt som klimatsmart, trygg och tillförlitlig. Men förtroendet för prissättningen är en akilleshäl. För att möta konkurrensen från värmepumpar ska vi göra även prissättningen till en konkurrensfördel. Det gör vi genom öppenhet, insyn och dialog. Alternativet är någon form av reglering. Den här överenskommelsen visar att branschen faktiskt klarar av prissättning utan reglering.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Kenneth Lantz, ordförande, Villaägarna Helsingborg, tel. 070-343 94 94

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige