Gå direkt till innehåll
Sammansvetsat samarbete om ny fjärrvärmeledning

Pressmeddelande -

Sammansvetsat samarbete om ny fjärrvärmeledning

Nu har arbetet med en sammankopplande fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Lund startat. Strax efter klockan 11 idag svetsades två rör symboliskt samman för att markera
händelsen.

Ledningen, som ska vara färdig hösten 2015, är ett samarbete mellan Helsingborg, Landskrona och Lund och ger en tryggare värmeförsörjning åt västskånes fjärrvärmekunder.

 – Ledningen är inte bara en klok ekonomisk investering som kommer att spara pengar genom de driftoptimeringar vi kan göra när flera olika produktionskällor samverkar. Det är också en miljöklok investering som innebär minskade koldioxidutsläpp bland annat genom en större möjlighet att tillvarata restvärme från regionens industrier. Med flera alternativa värmekällor i nätet ökar också
försörjningstryggheten för de över 100 000 hushåll i västra Skåne som värms med fjärrvärme. Det sade Sylvia Michel, vd för Kraftringen, i sitt anförande.

– Ledningen blir 29 mkilometer lång och hela investeringen uppgår till cirka 300 miljoner kronor, berättade Johan Holmstedt, vd för Landskrona Energi AB. Alla upphandlingar är klara där vi anlitat leverantörer med stor erfarenhet av liknande arbeten. Alla tillstånd är också klara liksom avtal med berörda markägare. Projektet kommer att generera flera hundra årsarbeten och merparten tillfaller lokala företag och underleverantörer. Om allt går enligt plan öppnar vi kranarna i december 2015.

– De historiska erfarenheterna är mycket goda, menade Peter Knutsson, styrelseordförande i Öresundskraft som pekade på den ledning som drogs mellan Helsingborg och Landskrona 2005. Den ledningen har inte bara visat sig ekonomiskt bärkraftig, den har också inneburit ökad försörjningstrygghet för kunderna där produktionsanläggningarna täckt upp för varandra när problem uppstått. Nu som då blir det lite stökigt vid själva grävarbetena men slutresultatet blir helt osynligt med en intakt skånsk natur.

Arbetet med att förlänga fjärrvärmenätet från Landskrona till Lund har pågått sedan hösten 2010 då utredningsarbetet startade. Ett formellt samarbetsavtal skrevs under i maj 2013 moch därmed kunde projektering och upphandlingar påbörjas.

Vid dagens ceremoni svetsades två rördelar symboliskt samman av Sylvia Michel, Johan Holmstedt och mPeter Knutsson för att markera starten på ledningsdragningen. Ceremonin skedde vid Häljarps tågstation i närvaro av ett 60-tal inbjudna gäster.

För mer information kontakta:
Sylvia Michel, VD, Kraftringen, tel. 0702-66 58 50
Johan Holmstedt, VD Landskrona Energi AB, tel.  0709-47 08 50
Peter Knutsson, ordf. Öresundskraft AB, tel. 070-815 79 61


 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige