Följ Öresundskraft

Supermiljöbilspremie tillgänglig för alla

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2011 12:06 CEST

Supermiljöbilspremien blir tillgänglig för alla, inte bara privatpersoner. Mycket välkommet, en seger för miljön och en rivstart för elbilarna, säger Per Lundgren vid Öresundskraft.

Tidigare i våras sammanställde Öresundskraft och Gröna Bilister remissvaren på regeringens förslag till supermiljöbilspremie. Av 22 svar var 21 negativa.

- Regeringen har tagit till sig av synpunkterna som framkom under remissrundan. Vi breddar därför premien till att omfatta inte bara privatpersoner, utan även bilpooler, offentlig sektor samt företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag. Det viktiga är att vi får ut de första bilarna på gatorna så att allmänheten kan se att tekniken finns och fungerar, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Beskedet är mycket välkommet, säger Per Lundgren, elbilsexpert på Öresundskraft.

-Tidigare skulle premien bara gälla för privatpersoner. Nu inkluderas de grupper som kan tänkas köpa elbil och det kommer att skynda på introduktionen av elbilar.

Supermiljöbilspremien planeras att införas från den 1 januari 2012. Ett slutligt förslag till utformning av kriterierna för vilka bilmodeller den ska omfatta kommer att tas fram under hösten.

Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 340 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument