Följ Öresundskraft

Torka spannmål med fjärrvärme sparar utsläpp i hela landet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 08:20 CEST

Positiva klimateffekter när fjärrvärme ersätter fossila bränslen i torkprocessen.

Nio av Lantmännens 25 torkanläggningar för spannmål i Sverige använder fjärrvärme för torkprocessen. Med anläggningen i Helsingborg blir det tio.

Det var i augusti som Lantmännen berättade om planerna att tillsammans med Öresundskraft installera fjärrvärme för att ersätta naturgas vid torkning av spannmål vid spannmålsanläggningen i Helsingborg. Anläggningen är den största i sitt slag inom Lantmännen, med kapacitet för runt 300 000 ton spannmål årligen, främst vete och maltkorn. Bland kunderna finns bland annat kvarnindustri och öltillverkare. Bytet från naturgas till fjärrvärme beräknas halvera utsläppen, runt 550 ton koldioxid årligen.

I dagsläget används fjärrvärme vid nio av Lantmännens 25 spannmålstorkar i Sverige.

– Det är en kombination av miljöfördelar och ekonomiska fördelar som gör att vi gärna använder fjärrvärme. Vi använder årligen cirka 50 GWh för spannmålstorkning varav drygt 60 procent kommer från fjärrvärme. Den positiva klimateffekten är betydande, det handlar om tusentals ton koldioxidekvivalenter varje år. Det säger Fredrik Jönsson, produktionschef på Lantmännen.

Lantmännens investering i Helsingborg uppgår till cirka 10 miljoner kronor varav 3,8 kommer från Klimatklivet. Öresundskraft startar arbetet med den cirka 500 meter långa anslutningsledningen i november. Den ska bland annat dras under järnvägsspår utan att störa trafiken. Överföringskapaciteten blir 5,5 MW och i början av juni 2017 ska allt vara klart.

Mer information:
Fredrik Jönsson, produktionschef, Lantmännen, tel. 072-503 48 01
David Ingsten, försäljningschef AO Kraft & Värme, Öresundskraft, 070-000 35 39
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskraft. Vi ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument