Följ Öresundskraft

Tysk turbin till Filbornaverket

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2010 16:00 CEST

Öresundskraft har tecknat avtal med tyska MAN Diesel & Turbo om leverans av turbinen till det nya avfallseldade kraftvärmeverket i Filborna i Helsingborg. Priset är cirka 60 miljoner kronor och leveransen ska ske vintern 2011/2012.

– Vi har fått in flera högintressanta anbud och valt leverantör med stor omsorg. Det som gjorde att MAN Diesel & Turbo drog längsta strået var en kombination av pris och prestanda. Tekniken är väl beprövad och mycket tillförlitlig, säger Lars-Inge Persson, affärsområdeschef Öresundskraft Kraft & Värme.

Turbinen är av typen Turboset MARC 4-H02 med en effekt på 20 megawatt (MW). I avtalet ingår också ett uppvärmningssystem i två steg. Turbinen har en beräknad livslängd på minst 25 år.

MAN Diesel & Turbo är världsmarknadsledande när det gäller stora dieselmotorer i fartyg och kraftverk och en av de ledande leverantörerna av turbomaskiner, däribland turbiner. Företaget har tillverkat och levererat liknande turbiner till ett stort antal kraftvärmeverk, både i Sverige och utomlands.

­– Vi är väldigt glada och stolta över att Öresundskraft har valt oss som leverantör. Detta är ett av våra nyckelprojekt det här året och en bekräftelse på att vi har en bra produkt. Vi vill gärna profilera oss som tillverkare av turbiner för förnyelsebar energiproduktion och sympatiserar starkt med Filbornaverkets omvandling av avfall till el och värme, säger Kristin Abel-Günther, försäljningschef på MAN.

I och med köpet av turbin är de riktigt stora upphandlingarna för det nya Filbornaverket klara. Sedan tidigare har Öresundskraft överenskommelser med leverantörer av panna och rökgasrening samt entreprenör för bygget.

– Det känns bra att alla avtal om de stora investeringarna är på plats. Allt har skett enligt tidsplan och budget, säger Lars–Inge Persson.

Filbornaverket byggs på NSR:s återvinningsanläggning strax utanför Helsingborg och kommer att bli Europas modernaste kraftvärmeverk när det tas i drift i december 2012. Anläggningen säkrar en fortsatt konkurrenskraftig fjärrvärme- och elproduktion samtidigt som Öresundskraft bidrar till kretsloppet genom att använda avfall som bränsle.

Bygget av Filbornaverket startade i mitten av juni med förberedande markarbeten. 

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Lars-Inge Persson, affärsområdeschef Kraft & Värme, tel 070-617 39 05
Kristin Abel-Günther, försäljningschef MAN, tel +49 172 416 21 80
Göran Skoglund, kommunikationsansvarig Filbornaprojektet, tel 070-418 34 35

Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument