Följ Öresundskraft

Aska blåste över byggplats

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 14:40 CET

Av misstag spreds i måndags och tisdags askdamm över byggplatsen för Helsingborgs nya kraftvärmeverk på Filbornaområdet. En grupp arbetare exponerades.

Askan kommer från förbränning av returträ vid Öresundskrafts värmeverk Åkerslund i Ängelholm. Den lagras tillfälligt hos NSR Återvinningsanläggning Helsingborg på Filbornaområdet i avvaktan på borttransport till godkänd mottagare.

Arbetarna har läkarundersökts och tillbudet har anmälts till Arbetsmiljöverket av NSR. Den hantering som orsakade störningen avbröts och nya rutiner har införts för att förhindra en upprepning. Ändringarna har skett i samråd mellan NSR, Öresundskraft och NCC. Information har också lämnats till Byggnads Södra Skåne.

–Det som hänt är beklagligt, säger Jesper Baaring, Öresundskrafts projektchef för det nya kraftvärmeverket. Händelsen pekar på brister i kommunikationen mellan oss, NSR och NCC. De åtgärder vi vidtagit för att förhindra en upprepning omfattar bland annat ändrade tidpunkter för hantering av askan och förbättrade informationsrutiner.

Det var i samband med lastning av askan och efterföljande maskinsopning som askdamm blåste in över den närliggande byggarbetsplatsen där en grupp arbetare utförde grundarbeten för NCC:s räkning.

Det nya kraftvärmeverket uppförs av Öresundskraft inom NSR:s område i Helsingborg. Byggentreprenör är NCC.


Mer information:

Jesper Baaring, projektchef Öresundskraft, tel. 070- 418 39 79
Björn Larsson, marknadschef NSR, tel. 042-400 13 28
Pontus Steinvall, NCC, 070-319 47 81
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument