Följ Öresundskraft

Undersökning visar att Helsingborgarna är positiva till avfallsförbränning

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 15:10 CET

Majoriteten ser fördelar såväl för miljön som för energikostnaderna.

Inför bygget av Filbornaverket har Öresundskraft låtit genomföra en attitydundersökning bland 200 slumpmässigt utvalda helsingborgare i en webbpanel.

Undersökningen visar att hanteringen av återvinning och miljöfrågor i kommunen anses fungera bra. En klar majoritet anser att kommunen arbetar på ett bra sätt med miljöfrågor.
Undersökningen visar också på en positiv inställning till avfallsförbränning. På frågan ”vad är din allmänna inställning till avfallsförbränning för produktion av el och fjärrvärme?” är 86 procent övervägande positiva. Och på frågan ”vad är din allmänna inställning till byggandet av Filbornaverket?” är hela 92 procent övervägande positiva.

– Det är naturligtvis ett stöd för projektet men också ett förtroende som vi måste förvalta, säger Göran Skoglund, kommunikationsansvarig för Filbornaprojektet vid Öresundskraft.
En särskild fråga i undersökningen handlade om sopsortering.

– Vi undrade om avfallsförbränning riskerar att minska viljan att källsortera. Men sju av tio håller med om påståendet att sopsortering måste ske mer noggrant vid förbränning.
Den information helsingborgarna främst är intresserad av är hur projektet påverkar miljön samt hur utsläppen kommer att hanteras för att inte påverka närmiljön.

– Vi och tillståndsgivande myndigheter har järnkoll på sådana frågor medan allmänheten kanske inte har samma detaljkunskap. Det tar vi nu fasta på i vår fortsatta kommunikation om Filbornaverket, avslutar Göran Skoglund.

För mer information:
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft tel 070-418 34 35
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80

Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. www.oresundskraft.se