Följ Öresundskraft

Pressinbjudan - Årsstämma

Evenemang

12
MAY
Jacob Hansens Hus, Norra Storgatan 21, Helsingborg
 
Den 12 maj håller Öresundskraft årsstämma med fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdispositioner, ansvarsfrihet och annat som ankommer på stämman. På stämman ges möjlighet att höra mer om företagets verksamhet, träffa och ställa frågor till ledningen samt möta representanter från Öresundskraft. Deltagande enligt särskild inbjudan. Press och media är välkomna att delta; kontakta pressansvarig, Göran Skoglund, tel. 070-418 34 35 alt goran.skoglund@oresundskraft.se för anmälan.