Gå direkt till innehåll
Rörpussel i pressad pumpstation

Nyhet -

Rörpussel i pressad pumpstation

Arbetet med Öresundskrafts nya pumpstation för Filbornaverket avancerar snabbt. Källarplanet är färdigt och nu lyfts fjärrvärmerör och ventiler in så att mellanbjälklaget kan färdigställas. I februari ska fyra stora pumpar lyftas på plats. Målet är att hela pumpstationen står färdig i maj 2012.

Pumpstationen vid Österleden i Helsingborg är en avgörande del i bygget av Filbornaverket, Helsingborgs nya kraftvärmeverk. Pumpstationen kopplar ihop Filbornaverket med övriga delar av Helsingborgs fjärrvärmenät och mycket arbete har krävts för att få tidplaner och alla tillstånd i tid. Bygget startade i september av entreprenören NCC. 

För röranläggningen i pumpstationen svarar företaget Power Heat. Uppdraget omfattar leverans av rör och komponenter, installation samt isolering av den färdiga anläggningen. För att hålla tidplanen så har stora delar av rörsystem prefabricerats på Power Heats verkstad i Malmö. Arbetet har sysselsatt sex personer under tio veckors tid.

Rörsystemet tillverkas i flera delar, varav fyra stycken större moduler på cirka 4x12 meter och med en vikt på tre ton. Sektionerna av rör i diametern 500 och700 millimeter, skickas med specialtransport till pumpstationen och lyfts ner i källarplanet av en 130 tons mobilkran. Därefter kommer NCC att gjuta bjälklaget för markplan. Under detta skede så tillverkas rördetaljer för plan ett. Slutmontaget av rörsystemen kommer att ske under janari-mars 2012. Däremellan kommer fyra stora fjärrvärmepumpar att lyftas på plats och anslutas.

Enligt tidplanen ska pumpstationen stå klar i maj 2012.

För mer information:
Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, tel. 070-418 34 35
Greger Samuelsson, projektledare Power Heat, tel. 070-589 31 71
Nils Bjelm, avdelningschef Hus NCC Helsingborg-Halmstad, tel. Tel: 042-17 03 48

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat material

Relaterade nyheter

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige