Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunfullmäktige säger ja till Filbornaverket

Beslutet i kommunfullmäktige innebär också att finansieringen är löst och att byggnationen av Europas modernaste kraftvärmeverk kan starta till sommaren. 

Det nya kraftvärmeverket kommer att byggas på Nordvästra Skånes Renhållnings ABs (NSR) återvinningsanläggning enligt NSR:s gällande miljötillstånd.

Investeringen bedöms uppgå till 1,85 miljarder kronor, vilket gör det till en av de största investeringarna i Helsingborgs stads historia och Öresundskrafts största projekt sedan bygget av Västhamnsverket i början av 1980-talet. Kommunfullmäktige beslutade ikväll att fastställa en utlånings- och borgensram för projektet på 2 miljarder kronor.

– Resultatberäkningar för det nya verket visar på god ekonomisk lönsamhet. Filbornaverket kommer att säkra en fortsatt konkurrenskraftig fjärrvärme- och elproduktion samtidigt som vi bidrar till kretsloppet genom att använda sopor som bränsle, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund.

– Näråtervinning av brännbart avfall är den mest hållbara lösningen, såväl ekonomiskt som miljö- och klimatmässigt, säger Öresundskrafts styrelseordförande Dick Olsson. Idag körs helsingborgarnas sopor med lastbil för förbränning på andra orter i Sverige. Med Filbornaverket kan vi istället använda dem för att producera el och fjärrvärme i Helsingborg.

Filbornaverket kommer att ha en förbränningskapacitet på ca 160 000 ton avfall per år, eller omkring 50 lastbilar om dagen, vilket huvudsakligen kommer att bestå av restavfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i regionen. Anläggningen kommer att producera 75 megawatt el och värme, och 100 procent av energin i det eldade restavfallet tas tillvara.  

Det nya Filbornaverket beräknas stå klart för drift i december 2012.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Dick Olsson, styrelseordförande Öresundskraft AB, tel 070-760 56 46
Lars-Inge Persson, VD Öresundskraft Kraft & Värme AB, 042-490 39 05, 070-617 39 05
Ann-Katrin Johansson, Pressansvarig, tel 042-490 30 36, 070-418 30 36

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige