Gå direkt till innehåll
Förpackningsföretaget Boxon menar att det nära samarbetet med Öresundskraft kan bidra till att lokala, nationella och internationella klimatmål uppnås. Foto: Boxon.
Förpackningsföretaget Boxon menar att det nära samarbetet med Öresundskraft kan bidra till att lokala, nationella och internationella klimatmål uppnås. Foto: Boxon.

Pressmeddelande -

Boxon och Öresundskraft i avtal om negativa utsläpp

Förpackningsföretaget Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppscertifikat. Det gör att Boxon kan kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på andra sätt.

­Öresundskraft vill avskilja koldioxid från Filbornaverket i Helsingborg, så kallad CCS, med målet att få bort runt 210 000 ton fossil och biogen koldioxid. Det skulle göra det möjligt för Öresundskraft att erbjuda koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp. Negativa utsläpp kan användas för att kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på annat sätt.

– Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av 1 000 ton negativa CO2-ekvivalenter årligen. Det har vi gjort eftersom vi ser CCS som ett komplement till andra utsläppsminskande insatser, som energieffektivisering och minskad användning av fossil energi. Det säger Ann-Sofie Gunnarsson, hållbarhetschef vid Boxon. Hon tillägger:

– Vi har en ambitiös hållbarhetsagenda och genom ett nära samarbete med Öresundskraft kan vi bidra till att nå klimatmålen i Helsingborg, i Sverige och internationellt.

Öresundskraft har anslagit cirka 70 miljoner kronor för att ta fram ett underlag för beslut om investering i en komplett CCS-anläggning vid Filbornaverket, ett beslut som ska tas 2025. Öresundskraft utreder också olika transport- och logistiklösningar för infångad koldioxid, detta inom nätverket Carbon Network South Sweden bestående av ett tiotal bolag i Sydsverige.

Boxon, med huvudkontor i Helsingborg, erbjuder sina kunder hållbara och innovativa lösningar inom förpackning och emballage, allt från standardlådor till automatiserade packmaskiner. Företaget grundades 1932 som Ramlösa Lådfabrik; i dag omsätter Boxon 1,8 miljarder kronor, har 280 anställda och finns representerat i både Europa och Asien.

– Intentionsavtalet med Boxon är ett av flera som visar att våra kunder delar vår övertygelse om att vi kan nå klimatmålen om vi samarbetar för att avskilja koldioxid från våra utsläpp. Den breda uppslutningen kring vår satsning är mycket glädjande och vi välkomnar fler att vara med på resan mot netto noll, säger Soraya Axelsson, kommersiellt ansvarig för CCS på Öresundskraft.

Mer information:
Soraya Axelsson, kommersiellt ansvarig CCS, Öresundskraft, tel. 070-000 37 27
Ann-Sofie Gunnarsson, hållbarhetschef, Boxon, tel. 070-146 61 22
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se"

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige