Gå direkt till innehåll
Catenas fokus är att minska sina utsläpp i samtliga scope och ett av målen är att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till 2030. Foto: Catena.
Catenas fokus är att minska sina utsläpp i samtliga scope och ett av målen är att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till 2030. Foto: Catena.

Pressmeddelande -

Catena och Öresundskraft i avtal om negativa utsläpp

Fastighetsbolaget Catena har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppsverifikat. Det gör att Catena kan kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på andra sätt.

Öresundskraft arbetar intensivt med frågan om koldioxidavskiljning, CCS, vid Filbornaverket i Helsingborg: en förnyad EU-ansökan, en utredning inom Carbon Network South Sweden och praktiska prov. Målet är att få bort 210 000 ton fossil och biogen koldioxid. Det skulle betyda koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp.

De negativa utsläppen kan användas för att kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort i egen regi. Därför har fastighetsbolaget Catena tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av 5 000 ton negativa CO2-ekvivalenter årligen. Pris och andra villkor spikas när Öresundskrafts styrelse slutligen godkänner en anläggning för CCS vid Filbornverket.

– Vårt fokus är att minska Catenas utsläpp i samtliga scope. Det är en utmaning för oss att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till 2030 vilket är ett av våra mål. Det menar Amanda Thynell, hållbarhetschef vid Catena AB, ett börsnoterat fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar logistikanläggningar.

– Jämfört med 2018 har vi lyckats sänka utsläppen med 36 procent i scope 1 och scope 2 och vi hjälper våra kunder att nyttja fastigheterna så energieffektivt som möjligt. Men vi måste ändå jobba parallellt med flera spår för att nå vårt mål. Samtidigt som vi vill minska klimatpåverkan i samtliga scope, vill vi också vara möjliggörare för utveckling av nya modeller och miljöteknik. Därför vill vi stötta utvecklingen inom CCS-teknik, för vår egen del, för samhället och för miljön i stort.

– Det är det andra avtalet i sitt slag på kort tid för Öresundskraft och ett kvitto på att stora, miljöambitiösa aktörer delar synen på nödvändigheten av koldioxidavskiljning. Det säger Öresundskrafts ordförande Björn Eisner. Han tillägger:

– Den delas också av Helsingborgs stad. Med rätt stöd från staten - ett investeringsstöd, en garanterad intäkt för negativa utsläpp och gärna fossilutsläppsminskning – så kan koldioxidavskiljning i Helsingborg bli verklighet redan om några få år.

Mer information:
Björn Eisner, ordförande, Öresundskraft, tel.
Amanda Thynell, hållbarhetschef, Catena AB, tel. 072-510 03 01
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se"

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige