Gå direkt till innehåll
Öresundskrafts Filbornaverk i Helsingborg. Genom att avskilja koldioxid från rökgaserna ska kunder erbjudas koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp. På bilden syns den anläggning Öresundskraft testat under fyra månaders tid. Foto: Johan Lilja.
Öresundskrafts Filbornaverk i Helsingborg. Genom att avskilja koldioxid från rökgaserna ska kunder erbjudas koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp. På bilden syns den anläggning Öresundskraft testat under fyra månaders tid. Foto: Johan Lilja.

Pressmeddelande -

Öresundskraft satsar 70 miljoner kronor på koldioxidinfångning med CCS

Öresundskrafts styrelse har godkänt planerna på en anläggning för koldioxidinfångning vid Filbornaverket, så kallad CCS. Nu intensifieras arbetet med projektering och utredning. Målet är en färdig anläggning på plats 2027.

– För att vi ska klara de globala klimatmålen måste åtgärder ske på lokal nivå. Helsingborg har därför satt målet att vara klimatneutralt 2030 och för att nå dit är en CCS-anläggning på Filbornaverket nödvändig. Det säger Anders Östlund, vd vid Öresundskraft.

CCS, Carbon Capture and Storage, innebär att utsläppen minskar genom att koldioxid avskiljs från rökgasen för att sedan lagras i till exempel gamla oljekällor. Delar av koldioxiden kan säljas vidare för att bli ett hållbart drivmedel i flyg- och rederibranschen. Och genom att fånga in biogen koldioxid skapas negativa utsläpp. De kan användas av dem som inte på egen hand kan bli av med alla sina utsläpp.

Öresundskrafts mål är att avskilja 90 procent av all denna koldioxid, drygt 200 000 ton per år.

– Nu ökar vi takten i arbetet, säger Anders Östlund. Vi tar ett slutligt beslut 2025 och till dess är det mycket som måste bli klart: tillstånd, finansiering, upphandlingsformer och affärsmodell. Anläggningens storlek och vilken teknik vi ska använda måste också redas ut.

Öresundskraft har nyligen avslutat tester för att avskilja koldioxid från Filbornaverket med så kallad HPC-teknik. Det är första gången i Sverige som den testats vid en avfallsförbränningsanläggning.

– Varje år förbränns tio miljoner ton avfall i Sverige. Med en anläggning i drift 2027 så kan vi visa vägen för hur branschen och städer kan klara klimatmålen, menar Anders Östlund.

Koldioxiden uppstår när restavfall eldas och blir till el och fjärrvärme. Vid förbränningen bildas rökgaser som innehåller koldioxid och som sedan leds ut i atmosfären. Ungefär hälften av denna koldioxid kommer från plast och bildar då fossil koldioxid. Den andra halvan kommer från förnybara material och bildar biogen koldioxid.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Soraya Axelsson, kommersiellt ansvarig CCS, Öresundskraft, tel. 070-000 37 27

Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se"

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige