Gå direkt till innehåll
PwC har utrett förlusterna i Helia Energisalg A/S
PwC har utrett förlusterna i Helia Energisalg A/S

Pressmeddelande -

Förluster i danskt dotterbolag utredda

PwC:s granskning av Öresundskrafts danska dotterbolag Helia Energisalg A/S är klar. Granskningen visar att den tidigare vd:n för Helia grovt brutit mot Öresundskrafts riskpolicy och finanspolicy och att bokföringen manipulerats.

Det var på en presskonferens i december som Öresundskraft offentliggjorde förluster på upp till 150 miljoner kronor i elhandelsbolaget Helia Energisalg för perioden 2015 – 2020. Uppgifterna gjorde att Helsingborgs stad tillsatte en oberoende granskning med hjälp av revisionsfirman PwC. Förlusterna fastställdes slutligen till 193 miljoner kronor, vilket meddelades i Öresundskrafts bokslutskommuniké den 18 mars.

PwC:s granskning visar att den tidigare vd:n ägnat sig åt otillåten spekulation med terminskontrakt för el; mer el har köpts än vad som sålts i framtida kundavtal, vilket i kombination med fallande elpriser orsakat ackumulerade förluster. Granskningen visar också att Helias ekonomiska redovisning manipulerats. En polisanmälan kommer därför att inlämnas till dansk polis. En anmälan kommer också att inlämnas till Revisornævnet för att få revisionsarbetet i Helia prövat.

PwC riktar även kritik mot Öresundskraft. Den tillämpade modellen för styrning av verksamheten har inte varit ändamålsenlig och det har funnits brister i riskstyrning och finansiell rapportering. Anders Östlund, vd för Öresundskraft, tillika styrelseledamot i Helia:

– Vi har självfallet tagit till oss av kritiken och genomfört en rad förändringar. Vi har infört en ny riskpolicy och riskrapportering för Helia, attest- och befogenhetsreglerna har skärpts och vi har upprättat tydligare vd-instruktioner till företagets nya vd. Naturligtvis har vi också förtydligat instruktionen för handel med terminskontrakt. På stadens uppdrag har vi även initierat en heltäckande översyn och genomgång av hela koncernens riskstyrning.

Gustaf Wiklund, styrelseordförande i Öresundskraft, säger i en kommentar:

– Mot bakgrund av vad som skett instämmer styrelsen i kritiken. När vi gör en helhetsbedömning av alla fakta kan vi förstå varför ledningen inte tidigare upptäckte vad som skedde i Helia. Dessutom anser vi att Öresundskrafts ledning, efter att de upptäckt vad som skett, agerat resolut. Till det kommer att ledningen under en rad år gjort ett mycket bra arbete för bolaget och för staden.

– Styrelsen anser därför att Öresundskraft, under fortsatt ledning av Anders Östlund, ges i uppdrag att genomföra nödvändiga förändringar.

PwC:s granskning presenterades idag av chefsjurist Elin Ask, Helsingborgs stad, vid en presskonferens i Helsingborg där Gustaf Wiklund och Anders Östlund deltog. En sammanfattning av PwC:s rapport finns via länken här nedan.

Det danska elförsäljningsbolaget Helia Energisalg A/S grundades 1998 av Elsam och Öresundskraft AB. Sedan 2001 är Öresundskraft ensam ägare till Helia. Bolaget säljer el till runt 400 danska industri- och verksamhetskunder.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Gustaf Wiklund, styrelseordförande, Öresundskraft, tel. 070-147 39 63
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige