Gå direkt till innehåll
Skenande energipriser gör att nätförlustkostnaderna ökar för elnätsbolagen som nu aviserar höjda nätavgifter.
Skenande energipriser gör att nätförlustkostnaderna ökar för elnätsbolagen som nu aviserar höjda nätavgifter.

Pressmeddelande -

Kraftigt höjda elnätsavgifter under 2022

Kraftigt höjda kostnader för överföringen av el via region- och stamnätet gör att Öresundskraft nu aviserar höjda elnätsavgifter. För elnätskunderna betyder det höjningar på i genomsnitt nio procent under 2022.

Boven i dramat är rekordhöga elpriser i Europa, Sverige och elområde 4. Det har gjort att kostnaden skenat för de förluster som alltid uppstår vid överföring av el, så kallade nätförluster.

– Att höjningen blir så stor är en direkt konsekvens av ökade nätförlustkostnader hos region-och stamnäten men också hos oss och beror främst på de kraftigt höjda marknadspriserna. Det säger Dan Lilja, chef AO Distribution vid Öresundskraft.

Sådana opåverkbara kostnader får enligt Energimarknadsinspektionen, som reglerar nätbolagens prishöjningar, föras vidare till kunderna via nätavgiften.

–Vårt lokalnät får el från regionnätet – som i sin tur får el från det rikstäckande stamnätet. Det betyder att höjningar av stamnäts- och regionnätsavgifter förs vidare till kunderna via den nätavgift man betalar till Öresundskraft. För en typisk villakund betyder det en kostnadsökning på mellan 250 och 695 kronor per år.

– Situationen är bekymmersam. Våra elnätskunder får högre kostnader och det kan vara extra känsligt både för företag som kanske precis rest sig efter pandemin och för privatkunder. Vi kommer nu att möta våra större kunder för att förklara situationen och vi försöker möta privatkundernas oro i olika kanaler.

Prisutvecklingen i elområde 4 påverkas av flödena i energisystemet, både inom Sverige och genom ledningarna till andra länder.

– Kostnaderna kan minska om marknadspriserna går ner. Ett sätt är att få mer planerbar elproduktion i södra Sverige. Det är en av de absolut viktigaste frågorna för Skånes effektkommission och i vars arbete vi deltar, avslutar Dan Lilja.

Mer information:
Dan Lilja, chef affärsområde Distribution, Öresundskraft, tel. 070-000 36 09
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige