Gå direkt till innehåll
Produktionen vid Öresundskraft påverkades av det varma vädret under 2020. (Foto: Kristoffer Granath)
Produktionen vid Öresundskraft påverkades av det varma vädret under 2020. (Foto: Kristoffer Granath)

Pressmeddelande -

​Minskat resultat för Öresundskraft

Öresundskrafts rörelseresultat för 2020 minskade till 326 Mkr, att jämföras med 440 Mkr föregående år. Målen för soliditet, avkastning och utdelning enligt ägardirektivet har uppnåtts.

Att rörelseresultatet minskade beror till största delen på lägre energivolymer, ökade satsningar i enlighet med den nya strategin samt ett sämre utfall för intressebolagen.

Koncernens intäkter minskade till 2 505 Mkr (2 769). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 8,4 procent (10,8) och soliditeten till 55,5 procent (51,1). Koncernbidrag samt utdelning lämnas enligt ägarens önskemål med 120 Mkr (170) resp. 110 Mkr (0).

Försäljningsvolymerna blev generellt lägre än föregående år, främst beroende på det milda vädret under året. Totalt försåld energivolym uppgick till 2 584 GWh (2 748), elhandelsvolym till 1 428 GWh (1 516) och fjärrvärmevolym till 959 GWh (1 002). Fjärrkylevolymen uppgick till 12 GWh (14) och gasvolymen till 184 GWh (216).

I anläggningstillgångar investerades 404 Mkr (328) i såväl nät- som produktionsverksamheten. Bland investeringarna märks bland annat moderniseringen av Västhamnsverket, fortsatt byte till en ny generation mätare för el och fjärrvärme samt större basinvesteringar inom elnät.

– Ett påfrestande år på många sätt - men också ett år som tog fram det bästa hos Öresundskraft. Så sammanfattar Anders Östlund, vd för Öresundskraft, pandemiåret 2020.

– Vi hade överlag ett milt år med mindre energileveranser och historiskt låga elpriser. Det, i kombination med prisområdesdifferenserna på el, satte press på lönsamheten.

– Till detta kom pandemin. Vi klarade av våra samhällsviktiga leveranser genom att tidigt vidta åtgärder för att skydda produktion och distribution. Samtidigt förlängde vi betalningstiden för småföretag som begärde anstånd med fakturan och vi tidigarelade våra betalningar till leverantörer.

Trots den besvärliga inramningen anser Anders Östlund att året i stort blev en framgång för Öresundskraft.

– Efter att ägaren avslutat försäljningsprocessen av Öresundskraft så har vi reviderat vår strategi. Vi kallar strategin ”En plan för en planet”. Den har ett starkt fokus på hållbarhet och syftar till att göra Öresundskraft ännu mer relevant och konkurrenskraftigt i det nya energilandskap som nu växer fram. Vi har rensat i vår utvecklingsportfölj, valt ut de allra viktigaste utvecklingsinitiativen på kort och lång sikt och resurssatt dessa så att de kan genomföras effektivt.

– Det handlar bland annat om byte till nästa generations el- och fjärrvärmemätare, fortsatta satsningar på ett robustare och smartare elnät och stadsutvecklingsprojekt såsom Östra Ramlösa och projektet Robusta Helsingborg, förtydligar Anders Östlund.

Året innebar också strukturella förändringar. Öresundskraft sålde sina tankställen för fordonsgas till holländska OrangeGas och beslutade att bolagisera affärsområdet Kommunikationslösningar under bolagsnamnet Pingday. Genom det samägda bolaget Utvecklingsklustret Energi AB blev Öresundskraft delägare i Primrock AB, ett företag som erbjuder balanstjänster och lokal kapacitet från decentraliserade energilager.

Inom produktionen fortsatte arbetet med att modernisera och livstidsförlänga Västhamnsverket samt reservanläggning Israel som nu kan köras på bioolja. För Filbornaverket inlämnades en ansökan till EU:s Innovationsfond om stöd till en satsning på koldioxidinfångning, CCS. Gröna bolån lanserades tillsammans med företaget Hemma där hushåll som vill installera solceller erbjuds en lånemöjlighet. En ny typ av affär gjordes med fastighetsbolaget Backahill där Öresundskraft bidrog vid utvecklingen av företagets miljö- och energistrategi. Och tillsammans med Helsingborgshem skapades tio så kallade laddoaser för elbilar runt om i Helsingborg.

– Solceller, energilagring, laddning av elfordon och nya, datadrivna tjänster. Det är våra primära, strategiska utvecklingsområden, summerar Anders Östlund.

– Ambitionen är att leverera energi med lägsta möjliga primärenergifaktor och klimatpåverkan samt uppnå minusutsläpp av koldioxid. Genom kontinuerlig modernisering och dynamiskt underhåll av vår infrastruktur ska vi öka leveranssäkerheten, kapaciteten och intelligensen i distribu­tionsnäten. Och genom Pingday ska vi tillhandahålla en robust, öppen och digital infrastruktur, såväl fiberbaserad som trådlös.

Not: Öresundskrafts hållbarhetsredovisning har publicerats på www.oresundskraft.se.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Björn Eisner, ordförande, Öresundskraft, tel. 073-750 01 69

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige