Gå direkt till innehåll
Öresundskraft höjer inte nätavgiften

Pressmeddelande -

Öresundskraft höjer inte nätavgiften

Förvaltningsrätten har gett elnätsföretagen rätt att höja sina priser mer än tidigare under perioden 2012-2015. Öresundskraft kommer inte att utnyttja den möjlighet som domen ger.

Domen i Förvaltningsrätten innebär att Energimarknadsinspektionen (EI) gjorde fel när man använde sig av en övergångsmetod för att räkna fram vilka intäktsramar elnätsföretagen ska förhålla sig till under perioden 2012–2015. Enligt domstolen har elnätsföretagen nu rätt att höja elnätsavgifterna.

– Öresundskraft kommer inte att utnyttja den höjning av avgifterna som domen möjliggör. Det säger Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft.

– Inom kort annonserar vi avgiftsförändringarna för 2014 men de syftar till att harmonisera nätavgifterna mellan våra tre nät, inte att generellt höja våra avgifter. För en typvilla* innebär det en sänkning på 16 kronor per månad i Bjuv, en höjning på cirka 1 krona per månad i Helsingborg och oförändrat i Ängelholm.

Öresundskraft gör årligen framtidsprognoser för investeringsbehoven i elnätet. Men avgifterna - som bekostar investeringarna - kan inte höjas hur som helst.

– Enligt våra ägardirektiv ska vi sträva efter nätavgifter som ligger under rikssnittet. Det klarade vi 2012 och vi kommer att klara det 2013.

­– Samtidigt måste vi vara tydliga med att moderna, stabila elnät kostar pengar. Det handlar om att bygga stormsäkra och stabila nät, som samtidigt är smarta och kan lämna information om elanvändning och mycket annat. Och som också kan ta emot el från sol, vind och vatten.

– Det kan alltså bli aktuellt med höjningar bortom 2014 men de ska i så fall ske inom ramen för ägardirektivet.

* utan elvärme 16 A, 5000 kWh

Mer information:
Håkan Rannestig, nätchef, Öresundskraft, tel. 070-000 35 18
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige