Gå direkt till innehåll
Öresundskraft lanserar unik ersättningsmodell för solel

Pressmeddelande -

Öresundskraft lanserar unik ersättningsmodell för solel

Från och med 1 juni 2011 inför Öresundskraft en rekordhög ersättning till småskaliga producenter av solel. Ersättningen ska göra det lönsamt att producera el med solceller och därmed göra det intressant för till exempel villaägare att skaffa solceller. Ersättningen blir fast och 1 kr/kWh. Tillsammans med eventuella elcertifikat och nätersättning kan producenten komma upp i cirka 1,35 Kr/kWh.

–Det här är ett första steg i en långsiktig omställning av energisystemet, säger Diedrik Fälth, projektledare för solceller på Öresundskraft. Framtidens elproduktion kommer att bestå av olika typer av elproduktionsanläggningar, varav många riktigt små och solceller kommer att stå för absoluta merparten. Med det här initiativet vill vi sätta fart på utvecklingen.

Marknaden för nätanslutna solceller har vuxit genom Energimyndighetens stöd för solenergi. En villaägare som installerar solceller får 60 procent av kostnaden i bidrag. Oftast förbrukar villan mer än vad som produceras men periodvis kan ett överskott uppstå. Men att mata överskottet till elnäten har varit olönsamt, den lagstadgade ersättningen är bara några ören.
Det ska alltså Öresundskraft ändra på. Frågor runt mätning och avräkning gör att ersättningen i nuläget begränsas till kunder i de egna elnäten, främst i kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Bjuv.

– Nordvästskåne ska bli den bästa regionen för solcellsetablering, säger Diedrik Fälth. Regionen är tättbefolkad och möjligheterna för vindkraft begränsade. Med solceller finns större friheter vad gäller placering och att utnyttja byggnader.

 Mer information:
Diedrik Fälth, projektledare solceller, Öresundskraft, tel. 070-418 32 11
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi kaxigt höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 340 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige