Följ Öresundskraft

Öresundskraft och Eltel i samarbete om snabbladdare

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2015 11:00 CET

Öresundskraft har ingått avtal med Eltel om en totalentreprenad för byggnation av ett 30-tal snabbladdare för elbilar i Sverige. Entreprenaden innefattar bland annat mark- och byggnadsarbete, installation och prov av driftfärdig anläggning.

Öresundskraft avser att uppföra 35 snabbladdare längs större trafikleder i södra och mellersta Sverige. Sträckan ingår i projektet “European Long-distance Electric Clean Transport Road Infrastructure Corridor”(ELECTRIC) och delfinansieras ur EU:s TEN-T-program. Laddarna är av typen ABB Terra 53 CJG och är anpassade för såväl japansk som europeisk standard.

Eltel samarbetar redan idag med de flesta ledande leverantörerna av laddstolpar i Europa.

– Eltel uppfyllde alla de krav vi ställde i vår upphandling. Det är en erfaren partner med bra referenser på området och vi känner oss trygga med vårt val. Det säger projektledare Christer Nilsson på Öresundskraft.

– Vi är mycket nöjda med att Öresundskraft valt Eltel som samarbets-partner. Framväxten av en nationell infrastruktur för elbilar är ett viktigt steg mot ett mera hållbart samhälle och en växande marknad. Där vill vi vara den naturliga samarbetspartnern, säger David Ingsten, försäljningschef på Power Distribution, Eltel Sverige.

Mer om TEN-T programmet:http://inea.ec.europa.eu/

Mer information:

Christer Nilsson, projektledare, Öresundskraft, tel. 070-418 37 12
Thorbjörn Sagner, vd, Sverige, thorbjorn.sagner@eltelnetworks.se

Göran Skoglund
, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 400 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument