Gå direkt till innehåll
Öresundskraft vill att fler värmer Helsingborg

Pressmeddelande -

Öresundskraft vill att fler värmer Helsingborg

Sverige behöver mer miljö- och kundvänlig fjärrvärme till rimliga priser för att klara omställningen till en hållbar energiförsörjning. Idag tar Öresundskraft och tio andra energibolag, med tillsammans en miljon kunder, tre initiativ för att öppna fjärrvärmenäten, öka kundernas makt och stärka fjärrvärmens konkurrenskraft.

- Utbyggnaden av produktion och distribution, skräddarsydd för lokala förutsättningar, har gjort den svenska fjärvärmen till en billig, energieffektiv och klimatsmart teknik som lockar intresse från hela världen. Vi går nu vidare för att stärka kundens ställning och slå vakt om att fjärrvärmen fortsätter att vara det bästa miljövalet för uppvärmning av hem och arbetsplatser här i Helsingborg. Det är en ödesfråga för att vi ska klara klimatomställningen, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Regeringen har satt som mål att Sverige till 2050 inte ska ha något nettoutsläpp av växthusgaser. Även om mycket har gjorts, så återstår en hel del arbete när det gäller att skapa en koldioxidfri uppvärmning. Fjärrvärmen har en nyckelroll i det arbetet.

-Fjärrvärmen var tidigt ute i omställningen till en hållbar energiproduktion och är den enskilt viktigaste faktorn bakom de minskade utsläppen av klimatgaser i Sverige under de senaste tre decennierna. Nu tar vi ytterligare steg för att öka vår konkurrenskraft och bli ett ännu bättre miljöalternativ där kunden själv kan påverka sin egen situation, säger Anders Östlund.

Initiativet består av tre delar; Öppna Nät, Kundinflytande och Moderna Fjärrvärmenät. Det innebär i korthet att:

* Leverantörer av restvärme ska ha fritt tillträde till näten på affärsmässiga villkor.

* Företagsgruppen kommer att arbeta för att genomföra den modell för prisändringsprövning – Godkänd Nivå - som har tagits fram tillsammans med kundorganisationerna.

* Kund- och partnerorganisationer inbjuds till rundabordssamtal om hur framtidens fjärrvärmenät ska utformas så att kunden får ökat inflytande, till exempel att välja hur fjärrvärmen framställs.

 –Regeringens ambition är att skapa fri konkurrens på fjärrvärmenäten, precis som gjorts på elmarknaden. Vi håller med om principen men tror att det finns andra och bättre sätt att utveckla en modern fjärrvärmemarknad. Med dagens initiativ tar vi de steg vi anser är nödvändiga för att fjärrvärmen ska bli än mer konkurrenskraftig och utöka sitt miljöförsprång, samtidigt som vi öppnar nya möjligheter för våra kunder att få ökat inflytande över sin förbrukning och göra aktiva miljöval, säger Anders Östlund.

 För ytterligare information:
Anders Östlund, vd Öresundskraft, 070-418 30 80
Lars-Inge Persson, chef affärsområde Kraft & Värme, 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige