Gå direkt till innehåll
Samarbete minskar utsläppen

Pressmeddelande -

Samarbete minskar utsläppen

I år är det 40 år sedan som Kemira och Öresundskraft inledde sitt samarbete om restvärmen från Kemira i Helsingborg. Samarbetet är unikt på många sätt och det vill företagen manifestera 2014 under namnet ”Samvärme Helsingborg”.

Det var på våren 1974 som hetvatten från dåvarande Boliden Kemi började pumpas ut i Helsingborgs fjärrvärmenät. Dessförinnan hade värmen kylts bort i Öresund till ingen nytta. För Helsingborgs Kommunala Affärsverk, som Öresundskraft då hette, blev tillskottet av värme extra välkommet. Oljekriserna -74 och -79 fick priset på olja att skjuta i höjden och restvärmen blev ett första steg på väg bort från oljeberoendet.

Samarbetet fick också en annan effekt som med tiden blivit allt viktigare: att ta tillvara restvärmen har minskat utsläppen. Beräkningar indikerar att värmesamarbetet sparat över 1,5 miljoner ton CO2 sedan starten 1974.

Då som nu grundar sig samarbetet på affärsmässiga principer till nytta för båda parter. Att Kemira får avsättning för restvärmen är en konkurrensfördel för företaget. För Öresundskraft ligger restvärmen som grundplatta i uppvärmningen av Helsingborg. Tillsammans med Filbornaverket innebar det bland annat att den senaste vintersäsongen var den första någonsin som man inte behövde ta till fossileldade pannor.

Det framgångsrika samarbetet, döpt till ”Samvärme Helsingborg” har rönt uppmärksamhet. I augusti gästades Kemira av riksdagsledamöter som på ort och ställe fick höra mer om modellen. Detta bland annat efter att regeringen föreslagit krav på att fjärrvärmenäten ska öppnas för ökad konkurrens.
”Vi tror att vår frivilliga och affärsmässiga modell kan tjäna som förebild och som alternativ till lagstiftning” sade Öresundskrafts vd Anders Östlund till besökarna.

Kemiras vd Lennart Albertsson menade att samarbetet haft en ”reell och positiv påverkan på företagets konkurrenskraft. Det har stärkt Helsingborg som lokaliseringsort vilket skapat många direkta och indirekta arbetstillfällen i staden”

Kemira och Öresundskraft tänker manifestera det framgångrika samarbetet genom flera aktiviteter under 2014. Bland annat deltar båda företagen i en studie av samarbetets betydelse för miljö, ekonomi och samhällsnytta. Studien sker i form av ett examensarbete av studenter vid Linköpings Tekniska Högskola och presenteras i juni. Samarbetet kommer även att presenteras vid seminarier och möten under året, bland annat på Helsingborgs nationella miljökonferens Gröna Idéer och på Skånes Energiting i början av juni samt under Näringslivsdagarna i Helsingborg i höst”

 – Fjärrvärmen har ritat om Sveriges energikarta och har bidragit till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet. Vi ser fram emot att få berätta för en bredare publik om Samvärme Helsingborg. Att ta tillvara restvärme och utnyttja resurserna effektivt har inneburit mycket positivt för Helsingborg. Här finns lärdomar som kan innebära samma fördelar för andra orter – och för andra länder, menar Anders Östlund.

Mer information:
Anders Östlund, vd Öresundskraft, tel. 070-418 30 80
Lennart Albertsson, vd Kemira, 070-597 98 83
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kemira är ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher. Vi erbjuder expertis och kemikalier som förbättrar våra kunders vatten-, energi- och råvarueffektivitet. Vårt fokus ligger på massa och papper, olja & gas, gruvdrift och vattenbehandling. http://www.kemira.com

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige