Gå direkt till innehåll
Solen sken på Öresundskraft under 2018 men inte riktigt lika starkt som tidigare.
Solen sken på Öresundskraft under 2018 men inte riktigt lika starkt som tidigare.

Pressmeddelande -

Svagare 2018 sporrar Öresundskraft

Öresundskrafts rörelseresultat för 2018 minskade till 347 Mkr, att jämföras med 396 Mkr föregående år. Målen för soliditet, avkastning och utdelning enligt ägardirektivet har uppnåtts.

Omsättningen ökade till 2808 Mkr (2 618). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10,0 procent vilket överstiger ägardirektivets krav. Soliditeten ökade till 48,2 procent (46,1). En utdelning genom koncernbidrag lämnas enligt ägarens önskemål med 130 Mkr (106).

Såld energivolym under året minskade till 2 973 GWh (3 207). Elhandelsvolymen i Sverige minskade till 1 674 GWh (1 858). Fjärrvärmeförsäljningen minskade något till 1049 GWh (1 065). Fjärrkylevolymen ökade till 14 GWh (9) medan gasvolymen minskade till 236 GWh (275).

Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 353 Mkr (383) i såväl nät- som produktionsverksamheten, därav 129 miljoner kronor i elnät och cirka 71 miljoner kronor i fjärrvärme- och fjärrkylanät.

Inom affärsområde Kommunikationslösningar blev utbyggnaden av villfiber i Helsingborg klar och flera intressanta tillämpningar tillkom inom ramen för Stadshubben. Den av Öresundskraft startade StadshubbsAlliansen fortsatte att växa och Öresundskraft tilldelades utmärkelsen Årets Stadsnät.

Inom AO Fastighetslösningar tecknades avtal med en rad framstående kunder, såsom Backahill, Klippans bruk, Region Skåne, Brf Nordstjärnan 19 och Nestlé Sverige /Zoégas Kaffe. Därtill tecknades avtal om elbilsladdning och fiberanslutning och både energikartläggningar och energideklarationer utfördes.

Inom AO Konsumentlösningar märktes bland annat solcellskampanjen som bidrog till att ett betydande antal solcellsanläggningar såldes under året. Under året tog Kundcenter emot 95 000 telefonsamtal och 13 500 chatt-konversationer. 89,9 procent av kunderna som ringde var nöjda med hjälpen.

Inom AO Produktion genomfördes en investering för att höja effekten med tio procent vid Filbornaverket och en tillståndsprocess inleddes för att öka tillståndet för restavfall från 200 000 till 250 000 ton i slutet av 2019. Vid Åkerslundsverket i Ängelholm gjordes en större investering i fjärrvärmepumpar.

Inom AO Distribution fortsatte moderniserings- och förstärkningsarbetet av elnäten, däribland nya transformatorer, dragning av ny 130kV kabel och förstärkt inmatning. I Helsingborg monterades utrustning i Stattenanätet för att upptäcka begynnande fel innan avbrott sker. Åtgärderna bidrar på olika sätt till förbättrad leveranssäkerhet, ökad effekt och underlättad stadsplanering.

Bland årets övriga händelser märktes bland annat försäljningen av tankstationen för flytande gas och förvärv av startup-företaget Power2U tillsammans med fyra andra regionala energibolag. Genom Bee Charging Solutions (tidigare Clever Sverige AB) kopplades tusentals laddstationer upp hos privatpersoner som en del av elbilsköpet.

– 2018 blev ett år som i stort följde den plan vi lagt. Trenden med minskade volymer i våra kärnaffären fortsätter. Ett varmare klimat, energieffektiviseringar, konkurrens och myndighetsreglering av nätavgifter pressar den traditionella verksamheten. Vi måste därför jobba på två fronter, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund.

– I det korta perspektivet handlar det om vår strategi för ökad försäljning och effektivitet. I det längre perspektivet handlar det om att skapa morgondagens Öresundskraft.

– Förvärvet av Power2U, det rikstäckande arbetet inom Bee och StadshubbsAlliansen, vår samverkan med andra regionala energibolag i ett utvecklingsbolag och utvecklingen av vår roll som lokal systemoperatör är exempel på hur vi nu förvandlar Öresundskraft från bulkleverantör av energi till en digitaliserings- och hållbarhetspartner för våra kunder. Det är en resa som vi bara sett början på, avslutar Anders Östlund.

Not: Öresundskrafts hållbarhetsredovisning för 2018 publiceras idag på företagets hemsida.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Björn Eisner, ordförande, Öresundskraft, tel. 073-750 01 69

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen”. www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige