Följ Öresundskraft

Tusentals nya havsöringar i Mörrumsån

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2011 12:05 CEST

Den 28 september genomfördes den första utsättningen av sammanlagt 3000 havsöringungar i Mörrumsån. Det var Öresundskraft och Sveaskog som gemensamt genomförde åtgärden; för Öresundskraft var utsättningen kompensation för den skada som kan ha uppstått vid dammarbetet den 17 augusti.

-Genom vår frivilliga vattentappning vid Fridafors Nedre har vi bidragit till att skapa en av Mörrumsåns bästa uppväxtlokaler för öring. Nu vi vill göra rätt för oss och kompensera för den skada som kan ha uppstått. Det säger Lars-Inge Persson, chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.

-Vi bidrar till utsättningen därför att den gynnar det framtida fisket längre ner i ån och även om vi inte har del i det inträffade kommer vi att ställa upp med 1500 havsöringsungar för att få hela området besatt, säger Percy Assarson vid Sveaskog och Mörrums Kronolaxfiske..

Utsättningen skedde vid Fridafors Nedre kraftstation onsdagen den 28/9 2011. Bilder från utsättningen kan fritt laddas ner, dock skall fotograf och källa anges. (Se under "Bilder" på huvudmenyn)

Använd resurslänkarna för att se några mediers bevakning av arrangemanget.

Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraft-värmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument