Gå direkt till innehåll
15 miljoner investeras i Ängelholm

Pressmeddelande -

15 miljoner investeras i Ängelholm

Lagom till Ängelholms 500-årsjubileum 2016 passar Öresundskraft på att storinvestera i staden. Fjärrvärmenätet ska förstärkas och förnyas för runt 15 miljoner kronor. Det är den största investering som gjorts sedan Öresundskrafts övertagande 2007.

Investeringarna sker bland annat för att trygga försörjningen av fjärrvärme till Ängelholms norra delar. Detta genom att nätet förstärks i området Emblagatan/ Norregårdsgatan. Där ska bland annat femhundra meter ledning bytas ut till en grövre diameter.

– Efterfrågan på fjärrvärme ökar i Ängelholms norra delar, i Skälderviken och mot flygplatsen. Dessutom planeras för fler bostäder i Bjäre strand och Ärrarps Ängar. Sammantaget gör det att kapaciteten måste förstärkas och genom att gå upp i ledningsdiameter bygger vi bort en begränsning som finns idag. Det säger Anders Lindgren, distributionschef för fjärrvärme.

Förstärkningar av fjärrvärmenätet sker på fler ställen under året. Det gäller främst Kolonigatan (Södra Utmarken), Industrigatan (Norr Nybrovägen), Klippanvägen och Lergöksgatan. Till detta kommer Lönnvägen i Skälderviken under 2017.

Fjärrvärmen, som produceras vid Åkerslundsverket i Ängelholm, har fina miljövärden tack vare att huvudbränslet är returträflis. Och miljövärdet kan bli ännu bättre tack vare förstärkningarna av nätet. Grövre ledningar ger minskat motstånd, vilket i sin tur sparar el vid pumpningen.

– Vi har runt 2 300 privatkunder och 250 företagskunder i Ängelholm. Att förse Ängelholmarna med fjärrvärme innebär både ett samhällsansvar och ett miljöansvar. Den här investeringen bidrar till tryggare leveranser och ännu bättre miljöprestanda, avslutar Anders Lindgren.

Mer information:
Anders Lindgren, avdelningschef Distribution, Öresundskraft, tel. 042-490 38 44
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige