Gå direkt till innehåll
Åkerslundsverket förser Ängelholm med resurseffektiv fjärrvärme. Foto: Öresundskraft.
Åkerslundsverket förser Ängelholm med resurseffektiv fjärrvärme. Foto: Öresundskraft.

Pressmeddelande -

Nytt miljötillstånd vid Åkerslundsverket säkerställer fjärrvärmen i Ängelholm

Tillståndet ger Öresundskraft klartecken att blanda in upp till 40 procent tryckimpregnerat virke som bränsle vid värmeverket i Ängelholm. Avfallet blir ansvarsfullt omhändertaget, fjärrvärmepriset framtidssäkras och askan samlas ihop på ett miljöriktigt sätt.

Bakom det nya tillståndet ligger en utförlig process med bland annat myndigheter, kommunen samt närboende och innebär att Öresundskraft kan börja fasa ut vanligt trä i form av returträflis och i stället fasa in flisat, tryckimpregnerat trä.

– På så sätt gör vi dubbel nytta. Returträflis kan till stor del återanvändas i tillverkning av exempelvis nya spån- och träskivor. Men flisat, tryckimpregnerat trä får inte återanvändas. Så genom tillståndet tar vi dels hand om ett besvärligt avfall, dels frisätter vi returträflis till en annan marknad än förbränning, säger Ann-Sofie Lindqvist, projektledare.

Miljöutredningen i tillståndsprocessen består av grundliga utredningar för att se hur förändringen kan påverka både miljön i stort och miljön för närboende.

– De undersökningar och utredningar vi har gjort visar att det här inte innebär en försämring på något sätt, bland annat tack vare väldigt effektiv rökgasrening. I och med det nya tillståndet stärker vi dessutom miljösäkerheten genom att utöka kontroller och provtagningar. Det säger Johan Burström, avdelningschef Optimering & Miljö.

Ytterligare förbättringsinsatser på Åkerslundsverket, som exempelvis nya slamavskiljare på dagvattensystemet för att minska utsläpp, har införts och planeras.

Mer information:
Ann-Sofie Lindqvist, projektledare, Öresundskraft, tel. 070-390 39 65
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige