Gå direkt till innehåll
Öresundskraft, som testar att avskilja koldioxid från Filbornaverket, oroas över att avfallsförbränning inte nämns i regeringens kommande utredning om framtida CCS-stöd. Foto: Öresundskraft
Öresundskraft, som testar att avskilja koldioxid från Filbornaverket, oroas över att avfallsförbränning inte nämns i regeringens kommande utredning om framtida CCS-stöd. Foto: Öresundskraft

Pressmeddelande -

Klimatpositiv avfallsförbränning möjlig - om stödet funnes

Öresundskrafts vd Anders Östlund välkomnar regeringens budgetsatsning på stöd till bio-CCS. ”Vi välkomnar också utredningsförslaget för CCS, det tolkar vi som att fossil avskiljning inkluderas. "Men, tillägger han, varför finns inte avfallsförbränning med?”

Regeringens satsning innebär att 36 miljarder kronor ska fördelas under perioden 2026 - 2046 till aktörer som kan avskilja biogen koldioxid, så kallad bio-CCS, till lägst kostnad. Stödet ska fördelas genom en omvänd auktion där aktörerna lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad. Lägst kostnad vinner och får stödet. Men stödet omfattar endast bio-CCS, det vill säga koldioxid med ursprung från förnybara bränslen. Koldioxid med fossilt ursprung omfattas inte i förslaget.

Visserligen avser regeringen att utreda styrmedel för att kunna stötta omställningen av cementproduktion och raffinaderier men energiåtervinning – avfalls-CCS - nämns inte i förslaget. Det oroar Anders Östlund, Öresundskrafts vd.

– Det finns över 30 energiåtervinningsanläggningar baserade på restavfall i Sverige med över 2,5 miljoner ton fossila koldioxidutsläpp per år. Med avfalls-CCS kan vi få bort både den fossila och den biogena koldioxiden.

– När vi energiåtervinner från restavfall, det vill säga avfall som inte kan eller bör materialåtervinnas, så gör vi en trehövdad samhällsinsats: vi producerar el, vi producerar fjärrvärme och vi avgiftar kretsloppet. Men den processen medför både biogena och fossila koldioxidutsläpp.

– Det är bra att satsningen på koldioxidinfångning görs men jag önskar att avfalls-CCS prioriteras framöver. Det skulle innebära koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp, avslutar Anders Östlund.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se"

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige