Gå direkt till innehåll
Elbilspool del av en global trend

Pressmeddelande -

Elbilspool del av en global trend

När Öresundskraft och Move About idag visar nya elbilar i Helsingborgs elbilspool, följer man en världsomfattande trend. År 2020 beräknas 12 miljoner människor vara medlemmar i bilpooler världen runt.

Det är analysföretaget Navigant Research som i en studie bedömer att världens bilpooler kommer att ha 12 miljoner medlemmar år 2020. Det ska jämföras med 2,3 miljoner 2013. De samlade intäkterna förutspås öka från cirka 1 miljard dollar till 6 miljarder dollar under samma period.

Och det finns mycket som talar för en likartad trend i Sverige. Urbanisering, en ändrad syn på ägande och tunga miljöargument spås driva på utvecklingen.

Urbanisering utan fler bilar?
I rapporten ”Trender i transportsystemet” skriver Trafikverket att mer än hälften av jordens befolkning numera bor i stadsregioner. Till 2030 förutses siffran öka till runt 60 procent. Sverige är det land inom EU som haft den starkaste urbaniseringstrenden sedan 2005. I dag bor 85 procent av befolkningen i tätorter och cirka 60 procent i tätorter med fler än 10 000 invånare. Den största folkökningen sker i de tre storstadslänen.

Men det betyder inte att städerna kommer att fyllas med bilar. Visserligen indikerar Trafikverkets prognoser att biltrafiken fortsätter att öka men samtidigt visar studier att personbilstrafiken inte har ökat överallt de senaste åren. I en del fall har den stagnerat eller till och med minskat. Det är särskilt i storstädernas centrala delar där andelen som reser med bil minskat.

Ett dilemma
Enligt Trafikverket har fokus i stadsplaneringen svängt under de senaste decennierna. Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafiken, åtminstone i städernas centrala delar. Samtidigt finns motverkande krafter i form av externa handelsetableringar, växande förorter och geografiskt vidgade arbets- och bostadsmarknader.

– Det vi ser är ett dilemma där människor å ena sidan vill bo i täta, gröna och trafiksäkra städer. Å andra sidan vill man ha tillgång till bil för att klara enklare ärenden, viss pendling och inköpen på stormarknaden utanför staden.

– En bilpool är en utmärkt lösning. Den ger människor tillgång till bil och skapar utrymme i staden genom att ersätta många privatbilar. I Helsingborg har vi över 40 användare per bil, säger Ulf Jakobsson, marknadschef på Move About, företaget bakom Helsingborgs elbilspool.

Tillgång det nya ägandet
Ulf Jakobsson pekar samtidigt på ett annat fenomen som vinner mark: ”Sharing Economy”. Uttrycket kan översättas med ”delad ekonomi” och går ut på att man inte köper det man behöver utan lånar eller hyr. Det kan gälla allt från verktyg och lägenheter till bilar.

– Med ”Sharing Economy” brukar man mena privatpersoner som hyr eller lånar ut till varandra, inte traditionell uthyrning. Men den underliggande drivkraften är densamma: att få tillgång till något, utan att behöva äga det. Tillgång är den nya tidens ägarskap.

Lokala initiativ
Någon exakt statistik över antalet bilpooler i Sverige finns inte men från flera städer rapporteras om ett ökat intresse. Ett exempel är Stockholm där företag som Car2go, Sunfleet och Audi Unite satsar. Och politikerna vill underlätta. Stockholms nämnder och bolag har fått direktiv att förbereda infrastruktur för bilpooler. ”Det handlar bland annat om att upplåta parkeringsplats för bilpooler” sade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt Mitt i Östermalm den 24 mars.

Elbil perfekt i pool
Elbilen verkar kunna bli extra populär som poolbil. I den svenska elbranschens konsumentbarometer ”Elmätaren” uppger 63 procent av de tillfrågade att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar – en ökning med 17 procent på tre år.

– Bilpooler har en viktig roll i omställningen till ett hållbart transportsystem med många fördelar och nästan inga nackdelar. Det menar Öresundskrafts vd Anders Östlund.

– De minskar behovet av parkeringsytor i städerna med upp till 80 procent. Bilpoolen är också demokratisk – trots att man kanske inte har råd att köpa en bil så har man ändå tillgång till bil. Och just elbilen är perfekt i stadsmiljön, den är tyst och ger inga utsläpp. Dessutom kan den laddas med förnybar el från vindkraftverk, solceller och vattenkraft.

Bakgrundsfakta och länkar

  • Elbilspoolen i Helsingborg startades i mars 2012 av Move About och Öresundskraft med sex bilar av typen Nissan Leaf. Idag har poolen 275 medlemmar, varav ett 50-tal företagsanvändare.
  • Den 8 april 2015 byts bilarna i Helsingborgs elbilspool mot nya Nissan Leaf Generation 2 med 29 km längre räckvidd, större bagageutrymme och samma höga säkerhet - Nissan Leaf Generation 2 klarar fem stjärnor i Euro NCAP. Bilmodellen är världens mest sålda elbil.
  • Bland privatanvändare är fördelningen 63 % män, 37 % kvinnor. Enligt Move About är det generellt sett gruppen 20 - 45 år som är mest benägen att bli medlem i bilpooler.
  • De två flitigaste bokarna i Helsingborg under 2014 var båda kvinnor med 47 bokningar och 926 km respektive 54 bokningar och 725 km.
  • Bokningstrycket är störst på kvällar och helger. Dagtid finns mer utrymme.
  • Tre av de sex bilarna i Helsingborgs elbilspool laddas med solel. Sedan starten har solen genererat 10 000 mil. Solcellsanläggningen har fungerat helt utan störningar och utan underhåll.
  • Sett över livslängden genererar en elbil i en pool endast en tiondel av utsläppen från en fossilbränsledriven privatbil.
  • Den vindkraft som finns i Sverige idag skulle räcka för att driva alla Sveriges 4,3 miljoner personbilar om de vore elbilar.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Ulf Jakobsson, marknadschef, Move About, tel. 070-603 13 50
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 400 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat material

Relaterade nyheter

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige