Gå direkt till innehåll
Helia Energisalg A/S avyttrar kundportföljen

Pressmeddelande -

Helia Energisalg A/S avyttrar kundportföljen

Öresundskraft har påbörjat en kontrollerad avveckling av sina aktiviteter i Danmark genom att avyttra huvuddelen av kundportföljen i dotterbolaget Helia Energisalg A/S till Scanenergi A/S.

Beslutet att avyttra kundportföljen kommer efter en turbulent period för Helia Energisalg A/S med polisanmälan av företagets tidigare vd sedan underskott uppgående till 193 miljoner svenska kronor redovisats i samband med årsbokslutet för 2015.

Helia har under det senaste året arbetat med att få styr på verksamheten och samtidigt utvärdera de framtida möjligheterna på marknaden. Arbetet visade att fortsatt konkurrenskraft skulle kräva betydligt större försäljningsvolymer, endera på egen hand eller tillsammans med samarbetspartner.

Mot den bakgrunden har Öresundskraft beslutat att dra ner på verksamheten i Danmark. Helia har därför sökt en samarbetspartner som både kan ta hand om Helias nuvarande kunder och samtidigt kunna erbjuda kunderna nya tjänster.

Hans Norberg, styrelseordförande i Helia Energisalg A/S:

- I Scanenergi A/S har vi funnit en seriös partner med fokus på företagsmarknaden och som också har en portfölj av energioptimeringstjänster vilka är mycket efterfrågade.

Hos Scanenergi A/S ser man fram emot att få hälsa de nya kunderna välkomna.

Jens Jacobsen är administrativ direktör för Scanenergi A/S:

- Vi har haft en bra dialog med Helia Energisalg under en längre tid och vi är mycket glada för möjligheten att få överta en rad spännande kunder. Med vårt fokus på energioptimering ska vi arbeta för att säkra mer värde för kunderna både nu och under kommande år.

Scanenergis övertagande av kundportföljen sker den 1 april 2017. Några få kunder, som av olika orsaker inte övertas av Scanenergi A/S, kommer att kvarstå hos Helia Energisalg A/S.

Elhandelsbolaget Helia Energisalg A/S grundades 1998 av Elsam och Öresundskraft AB som ägs av Helsingborgs kommun. Sedan 2001 har Helia varit helägt av Öresundskraft. Helia har sålt el till danska industri- och företagskunder.

Scanenergi A/S är ett energirådgivnings- och elhandelsföretag som erbjuder danska företag och organisationer rådgivning i energianvändning och hur energikostnader kan minskas. Företaget ägs av lokala och regionala företag från främst Mitt- och Västjylland.

Ytterligare information:
Hans Norberg, styrelseordförande, Helia Energisalg, tel. +46-70-418 35 70
Helle Damm-Henrichsen, administrativ direktör, Helia Energisalg A/S, tel. +45-52 24 10 18
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. +46-70-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige