Gå direkt till innehåll
Två olika tekniker kommer att utvärderas för att skilja koldioxid från Filbornaverkets rökgaser. Foto: Öresundskraft.
Två olika tekniker kommer att utvärderas för att skilja koldioxid från Filbornaverkets rökgaser. Foto: Öresundskraft.

Pressmeddelande -

Industriklivet stöttar CCS-utvärdering hos Öresundskraft

Energimyndigheten har genom det så kallade Industriklivet beslutat att stödja Öresundskrafts utvärdering av koldioxidavskiljning med HPC-teknik.

Vid avskiljning av koldioxid från rökgaser med HPC-teknik (hot potassium carbonate) används kaliumkarbonat som absorbent. Energimyndighetens stöd uppgår som maximalt till cirka 3,5 miljoner kronor och omfattar en pilotstudie och test av en anläggning för koldioxidavskiljning på Filbornaverket under hösten 2022. Anläggningen tillhandahålls av norska CO2 Capsol A/S.

– Testerna kommer att verifiera hur väl HPC-tekniken fungerar i praktiken för avskiljning av koldioxid ur rökgaserna från Filbornaverket, säger Ann-Sofie Lindqvist, projektledare vid Öresundskraft.

Öresundskraft deltar därutöver i ett utvecklingsprojekt tillsammans med bland annat Lunds Tekniska högskola där en teknik med amin som absorbent utvärderas under perioden 2022 - 2024.

–Båda dessa pilotprojekt blir vägvisare för vårt framtida val av teknik för avskiljning av koldioxid där HPC-projektet är ett viktigt steg för framtida implementering av koldioxidavskiljning med HPC-teknik på avfallsförbränningsanläggningar, säger Ann-Sofie Lindqvist.

Öresundskrafts långsiktiga mål är att avskilja 90 procent av koldioxiden från rökgaserna vid Filbornaverket, motsvarande cirka 210 000 ton CO2 årligen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige