Gå direkt till innehåll
Nu schaktas för Filbornaverket

Pressmeddelande -

Nu schaktas för Filbornaverket

Förberedande markarbeten har nu inletts för det som skall bli Europas modernaste kraftvärmeverk, Filbornaverket. Och den 2 september blir det grundläggningsceremoni.

Kraftvärmeverket uppförs inom NSR:s återvinningsanläggning strax utanför Helsingborg. I mitten av juni inleddes provgrävningar och förberedande markarbeten på det cirka fyra hektar stora fabriksområdet. Arbetet utförs av NCC.

–Vi förbereder infrastrukturen intill verket – vägar, vatten och avlopp. Vi lägger också om och förstärker lakvattensystemet. Det berättar Lars-Inge Persson, chef för affärsområde Kraft & Värme vid Öresundskraft.

Vägarbetena omfattar grundläggning och terrassering så att vägarna kommer på rätt höjdnivå. Dessutom öppnas en ny infart från Hjortshögsvägen. Arbetet med lakvattensystemet innebär att man flyttar nuvarande huvudledning som går rakt under platsen för det kommande kraftvärmeverket. Man passar också på att förstärka ledningen för högre kapacitet.

–Nästa steg är utgrävning för bränslebunkern vilket sker i augusti, säger Lars- Inge Persson.

Bränslebunkern är den nedsänkta mottagningsficka där avfall ska blandas och korttidslagras när kraftvärmeverket är i drift. Det blir ett rejält hål i marken, närmare 12 meter djupt. Och där ska den första betongen gjutas i september.

Följaktligen kommer en formell grundläggningsceremoni att ske den 2 september. Öresundskrafts styrelse, ägaren i form av Helsingborgs stad, representanter från NSR och andra gäster kommer att inbjudas. Hur själva ceremonin ska gå till vill Lars-Inge Persson däremot inte avslöja.

–Det blir en överraskning, men så mycket kan jag säga att vi vill markera den framtidssatsning som Filbornaverket är, avslutar han.

 Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Lars-Inge Persson, affärsområdeschef Kraft & Värme, tel 070-617 39 05
Göran Skoglund,kommunikationsansvarig Filbornaprojektet, tel 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35

Relaterat innehåll

Relaterade event

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, energitjänster, bredband samt stadshubb för Internet of Things lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige