Gå direkt till innehåll
En samlad bild av nätföretagens utvecklingsplaner är en av åtgärderna för den nybildade Skånska Effektkommissionen. Foto: Öresundskraft.
En samlad bild av nätföretagens utvecklingsplaner är en av åtgärderna för den nybildade Skånska Effektkommissionen. Foto: Öresundskraft.

Pressmeddelande -

​”En effektkommission värdefull för hela regionen”

”God el, mycket el och el i rättan tid!” Så lyder uppropet för den skånska effektkommission som Region Skåne nu leder. ”Det finns ett stort behov av att förbättra Skånes elförsörjning” skriver kommissionen i en debattartikel.

”El är ren, tyst och miljövänlig och en elektrifiering av samhället är nödvändig för att nå klimatmålen. Men då måste det finnas tillräckligt med elektrisk effekt att tillgå, på rätt plats och i rätt tid”. Det skriver effektkommissionen i Dagens Samhälle.

Kommissionen ska tillsätta olika arbetsgrupper, en ska sammanställa prognoser för utvecklingen av de olika elnäten i regionen. Ambitionen är att skapa årsvisa prognoser för att klara den ökande efterfrågan på effekt när regionens städer växer. Gruppen leds av Region Skåne med stöd från Skånes kommuner, Öresundskraft, E.On och Kraftringen. Arbetet sker i nära dialog med Energimarknadsinspektionen, Ei och successivt kommer övriga nätägare i regionen att bjudas in i arbetet.

- Vi lyfte frågan om en effektkommission i höstas och att detta nu hörsammats är värdefullt för hela vår region, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

– Tillsammans kan vi lösa kapacitetsutmaningarna. För vår egen del avsätter vi resurser för exempelvis utbildning i kraftsystem, gemensamma planer för nätutveckling och för att tydliggöra de möjligheter som finns i effektiva sektors-kopplingar – att rätt energi används till rätt ändamål, till exempel.

I kommissionen ingår presidiet i regionala utvecklingsnämnden, kommunstyrelse- ordförande i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad, Skåne läns landshövding samt ledande företrädare för Öresundskraft, E.On, Kraftringen, C4 Energi, Ystad Energi, Uniper och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80.
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige