Gå direkt till innehåll
#tillsammansför17, Peter Johansson och Magnus Olofsson projektleder förstärkningen och moderniseringen av Ängelholms elnät. (Bild från stationen vid Åkerslund. Foto:Lovisa Lundström)
#tillsammansför17, Peter Johansson och Magnus Olofsson projektleder förstärkningen och moderniseringen av Ängelholms elnät. (Bild från stationen vid Åkerslund. Foto:Lovisa Lundström)

Pressmeddelande -

Öresundskraft storsatsar på Ängelholms elnät

Ängelholm växer, användningen av el ökar och nu investerar Öresundskraft stora belopp i stadens elnät. Närmast i tur står en ny transformatorstation, Station Håve. De sammanlagda investeringarna i elnätet beräknas uppgå till 165 miljoner kronor fram till 2027.

– Vi bygger bort tre svagheter i Ängelholms eldistribution. För det första finns inte tillräckligt många och tillräckligt starka reservmatningar. En annan svaghet är att elnätet är gammalt och behöver uppgraderas. Slutligen har elnätet nått sitt kapacitetstak. Det berättar Magnus Olofsson, projektledare på Öresundskraft.

– Med investeringarna kommer elnätets kapacitet att höjas från 56MW till 105 MW. Den dagen effekt finns tillgänglig från överliggande nät kan vi alltså överföra dubbelt så mycket el till kunderna.

Förstärkningen och moderniseringen av elnätet handlar främst om att skapa en trygg elförsörjning till Ängelholm och minimera oplanerade avbrott. Dessutom ska investeringarna möjliggöra för nya, hållbara energilösningar. Detta för att till exempel skapa utrymme för nya anslutningar i form av elbilar och solcellsanläggningar.

– Vår största satsning är en ny transformatorstation vid den nya cirkulationsplatsen i korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg, berättar Peter Johansson, projektledare på Öresundskraft.

– Stationen transformerar ner spänning från det överliggande regionnätet för fördelning till centrala Ängelholm. Den nya stationen ersätter två gamla, Skolgatan och Enen, från 1961 och 1962.

Ledningsdragningen från motorvägen ner till Station Håve, längs Klippanvägen,samförläggs med grävningar av Ängelholm kommuns nya avloppsledningar. På så sätt kan onödigt grävande i stan undvikas.

Ängelholms elnät ingår i Öresundskraft sedan 2005.

Mer information:
Peter Johansson, Projektledare, Öresundskraft, tel. 042-490 3506
Dan Lilja, chef affärsområde Distribution, Öresundskraft, tel. 070-000 36 09
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige