Gå direkt till innehåll
Produktionen av solcellsel växer starkt i Helsingborg och Ängelholm och det är bråda dagar för solcellsmontörer. Foto: Timo Julku.
Produktionen av solcellsel växer starkt i Helsingborg och Ängelholm och det är bråda dagar för solcellsmontörer. Foto: Timo Julku.

Pressmeddelande -

Mera el från solen under 2021 i Helsingborg och Ängelholm

Under 2021 ökade elproduktionen från solceller i både Helsingborg och Ängelholm. I Helsingborg producerades 18,4 GWh. Det innebär att drygt 12 procent av stadens solelsmål nu är uppfyllt.

I Helsingborg ökade produktionen med 27 procent från föregående år. Under året installerades 300 nya anläggningar, vilket betyder att det nu finns 949 anläggningar.

I Ängelholm är utvecklingen ännu starkare. Produktionen ökade med hela 35 procent och 89 nya anläggningar tillkom. Totalt sett finns 331 solcellsanläggningar i staden.

– Det är en fantastisk utveckling som bidrar både till förnybar el och till privatekonomin. Framför allt gör utvecklingen att vi ligger i fas för att nå Helsingborgs solelsmål – och det med marginal. Det säger Patrik Hermansson, chef för strategi och innovation på Öresundskraft.

Målsättningen i Helsingborgs klimat- och energiplan är att 10 procent av Helsingborgs elbehov år 2035 ska komma från lokala solceller, motsvarande en årlig produktion på 148 GWh.

Utvecklingen ser fortsatt lovande ut, engagemanget hos privat- och företagskunder är stort.

– Det är naturligtvis glädjande, samtidigt är det stora leveransutmaningar hos solcellsleverantörerna genom stark efterfrågan och pandemin, avslutar Patrik Hermansson.

Mer information:
Patrik Hermansson, chef Strategi & Innovation, Öresundskraft, tel. 070-418 34 75
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige