Följ Öresundskraft

Öresundskraft lanserar ny prismodell för fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2012 15:05 CEST

Öresundskraft lanserar i höst en ny och tydligare prismodell för fjärrvärme. Modellen baseras på säsongspris, där priset blir lägre när värmen är billig att producera – och vice versa. Syftet är att skapa en rättvisare jämförelse med andra uppvärmningsalternativ och ökade incitament att använda sin energi klokt.

–Vår nya prismodell gynnar vältrimmade anläggningar och en bättre planerad energianvändning. Ju energisnålare byggnad och effektivare fjärrvärme-användning kunderna har, desto lägre förbrukning och kostnader. Åtgärder som att isolera och effektivisera kommer med andra ord verka positivt både på ekonomin och miljön i stort. Det säger Patrik Hermansson, ansvarig för fjärrvärme på Öresundskraft.

Den nya modellen följer värmesäsongen bättre och speglar därför behov och produktionskostnad i högre grad - högre pris under den kalla säsongen och lägre under den varma.

–Modellen är intäktsneutral för oss, understryker Patrik Hermansson.

Dagens prismodell bygger på ett och samma pris per kilowattimme över hela året, utan hänsyn till fastighetens förbrukning eller bakomliggande produktionskostnad. Det här får bland annat till följd att den kund som under den varmare delen av året jämför priser mellan fjärrvärme och värmepumpar får en skev bild av kostnaderna.

Information om den nya prismodellen går ut till kunder denna vecka enligt Patrik Hermansson.
 
Mer information:
Patrik Hermansson, ansvarig Fjärrvärme, Öresundskraft, tel. 070-418 34 75
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer

PDF-dokument