Gå direkt till innehåll
Underlättad samverkan över kommungränserna. Större tjänsteutbud för kunderna. Kostnadseffektivitet. Det finns många fördelar med att kommunala stadsnät undantas från lokaliseringsprincipen.
Underlättad samverkan över kommungränserna. Större tjänsteutbud för kunderna. Kostnadseffektivitet. Det finns många fördelar med att kommunala stadsnät undantas från lokaliseringsprincipen.

Pressmeddelande -

Öresundskraft välkomnar utredning om stadsnät

Post- och telestyrelsen ska utreda om kommunala stadsnät kan få ett undantag från den lokaliseringsprincip som hindrar dem från att tillhandahålla bredband i andra kommuner än den egna.

– Vi välkomnar initiativet. Möjligheten att tillhandahålla bredband utanför Helsingborgs kommun skulle underlätta för samverkan inom naturliga kluster som till exempel Familjen Helsingborg. Det skulle också gynna kunderna. Ett större stadsnät är attraktivt för tjänsteleverantörer och därmed en grund för ett bredare utbud av attraktiva tjänster. Det säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Enligt Anders Östlund skulle ökad samverkan och synergier över kommungränserna ge bättre förutsättningar för att stödja digitala, samhällsnyttiga tjänster och utveckling inom Internet of Things. Båda dessa områden har ofta en utgångspunkt i den lokala fysiska vardagen, till skillnad mot de traditionella underhållstjänsterna som Internet och TV.

– Den digitala infrastrukturen blir allt viktigare och kraven på tillgänglighet och driftsäkerhet ökar. Det betyder att kostnaderna för spetskompetens och resurser ökar. Med större samverkansmöjligheter över kommungränserna kan kostnaderna delas av fler; det blir kostnadseffektivt, vilket i slutänden gynnar stadsnätskunderna.

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2018. I ett pressmeddelande skriver Regeringen att "de kommunala stadsnäten har stor betydelse för utbyggnaden av bredband i Sverige, men lokaliseringsprincipen avgränsar stadsnätsbolagens marknad till den egna kommunen”. PTS ska därför se över kommunernas roll på marknaden när det gäller utbyggnad och tillhandahållande av bredband, liksom hur ett undantag från lokaliseringsprincipen kan utformas.

Mer information:
Anders Östlund, vd, Öresundskraft, tel. 042-490 30 80
Bo Lindberg, chef AO. Kommunikationslösningar, Öresundskraft, tel. 070-418 33 10
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och ser till att 260 000 kunder i nordvästra Skåne får bra energi varje dag - alltifrån fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla till gas, bredband, stadshubb för Internet of Things och servicetjänster. Vi gör allt - och ger allt - för att våra kunder ska få en enkel och behaglig energitillvaro. Det gör vi bland annat genom att ta vara på planetens resurser på bästa sätt. Allt i samklang med vår vision "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen". Eller som vi brukar säga: Bra energi. Det är vad vi ger och gör. http://oresundskraft.se

Kontakter

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Pressansvarig 042-490 34 35
Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt 070-000 36 44

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige